Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

SWIFT - a short wavelength integral field spectrograph for large telescopes

Od 2004-04-01 do 2008-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 1 478 056

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-8See other projects for this call

System finansowania:

EXT - Marie Curie actions-Grants for Excellent Teams

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom
University Offices, Wellington Square
OXFORD
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Roger DAVIES
Tel.: +44-1865-2773305
Faks: +44-1865-273390
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę