Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Network theory and applications to computing and engineering

Od 2005-02-01 do 2009-01-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 1 773 934

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-2See other projects for this call

System finansowania:

EST - Marie Curie actions-Early-stage Training

Cel

Koordynator

BRUNEL UNIVERSITY
United Kingdom
Kingston Lane
UXBRIDGE, MIDDLESEX
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Geoffrey John RODGERS
Tel.: +44-1895265609
Faks: +44-1895269740
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę