Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The Content Migration (CoMig) paradigm for internet content dissemination

Od 2005-05-01 do 2006-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 120 559

Kraj koordynujący:

Greece

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-6See other projects for this call

System finansowania:

OIF - Marie Curie actions-Outgoing International Fellowships

Cel

Koordynator

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
Greece
6 CHRISTOU LADA STR.
ATHENS
Greece
See on map
Kontakt administracyjny: Ioannis STAVRAKAKIS
Tel.: +30-210-7275343
Faks: +30-210-7275333
Adres e-mail

Uczestnicy

BOSTON UNIVERSITY
United States
111 Cummington St., Boston
BOSTON
United States
See on map
Kontakt administracyjny: John W. BYERS
Tel.: +61-7353-8925
Faks: +61-7353-6457
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę