Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Research into high intensity accelerators and radioactive Ion production

Od 2005-02-01 do 2009-01-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 771 655

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-2See other projects for this call

System finansowania:

EST - Marie Curie actions-Early-stage Training

Cel

Koordynator

EUROPEAN ORGANISATION FOR NUCLEAR RESEARCH
Switzerland
Route de Meyrin
GENEVA 23
Switzerland
Kontakt administracyjny: Helmut HASEROTH
Tel.: +41-227672503
Faks: +41-227679145
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę