Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dynamicalaspects of Cytoskeletal motility and associated studies in critical phenomena

Od 2006-01-02 do 2007-08-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 142 214

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-7See other projects for this call

System finansowania:

IIF - Marie Curie actions-Incoming International Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA,DIPARTIMENTO DI FISICA G. GALILEI
Italy
Via Marzolo 8
PADOVA
Italy
Kontakt administracyjny: N/A
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę