Skip to main content

Innovative manufacturing process for added-value car tyre re-use into safer surfaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe powierzchnie ze starych opon

Po rygorystycznej fazie próbnej opracowano zdecydowanie tańszy i bezpieczniejszy sposób przetwarzania zużytych opon samochodowych na powierzchnie gumowe.

Technologie przemysłowe

Stare opony poddawane są procesowi recyklingu w celu otrzymania wykładziny absorbującej uderzenia, ale wysokie koszty i wykorzystanie niebezpiecznych substancji chemicznych wskazują na potrzebę znalezienia lepszego rozwiązania dla takiego procesu. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Innowacyjny proces produkcji a ponowne wykorzystanie opony samochodowej z wartością dodaną w tworzeniu bezpieczniejszych powierzchni" (Impact-USS) było zrealizowanie tego zadania. Uczestnicy projektu pracowali nad stworzeniem łatwiejszego i bezpieczniejszego gotowego rozwiązania, które ułatwiłoby przekształcanie opon w gumopodobne powierzchnie użytkowe, zazwyczaj spotykane w siłowniach lub w innych obiektach sportowych. Celem było opracowanie powierzchni ochronnej łatwej do wytworzenia i wprowadzenia na rynek, a na dodatek możliwej do zastosowania w rozwiązaniach typu "zrób to sam" (DIY). Uwzględniając przystępną cenę i wysoką jakość, zespół projektu opracował powierzchnię o bardzo wysokim współczynniku tarcia (tym samym bardzo bezpieczną). Celem było wyprodukowanie powierzchni o grubości 25 mm i wycenionej na 20 euro za metr kwadratowy, czyli o połowę mniej niż produkty obecne na rynku. Aby opracować produkt pozwalający na zminimalizowanie ryzyka i uzyskanie pożądanych wyników, konieczne były gruntowne badania w dziedzinie chemii poliuretanowej. Partnerzy projektu zbadali różne opcje i materiały, takie jak wodne dyspersje poliuretanowe (PUD). Pod koniec trwania projektu partnerom udało się pozytywnie przetestować prototyp, który jest łatwy i szybki do przygotowania (przygotowanie wymaga jednej nocy), nawet w przypadku, gdy potrzebna jest powierzchnia o grubości 100 mm. Produkt końcowy okazał się wysoce odporny na poślizg i zużycie, a jego koszty zamknęły się w założonym budżecie. Zespół projektu Impact-USS niezwykle skutecznie poradził sobie z zadaniem opracowania systemu produkcji gotowego jednoczęściowego bezpiecznego materiału powierzchniowego w formacie odpowiednim dla wytwórców oraz odbiorców z grupy rynkowej "zrób to sam".

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania