Skip to main content

Graft engineering to improve allogeneic stem cell transplantation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Leczenie dawców komórek macierzystych dla zapobieżenia zakażeniom u biorców

Zakażenia są poważnym powikłaniem po wszczepieniu komórek; odpowiadają za około 30% do 40% zgonów związanych z leczeniem. Gdyby nie to, pozytywne efekty leczenia nowotworów złośliwych z zastosowaniem transplantacji komórek macierzystych byłyby większe.

Zdrowie

Transplantacja alogenicznych komórek macierzystych (ASCT) polega na transferze macierzystych komórek krwiotwórczych od podobnego, ale niekoniecznie spokrewnionego dawcy. Wykorzystywana jest jako metoda leczenia rozmaitych nowotworów złośliwych, lecz ze względu na problemy ze znalezieniem odpowiednich dawców, chorobę "przeszczep przeciwko gospodarzowi" (GVHD) i zakażenia jej szersze stosowanie często zostaje ograniczone. Zespół projektu "Inżynieria wszczepowa na rzecz ulepszenia transplantacji allogenicznych komórek macierzystych" (GIFT) starał się ustalić, w jaki sposób można zminimalizować liczbę przypadków GVHD, zwiększyć odporność i powstrzymać odpowiedzi białaczkowe w ASCT. Naukowcy wykorzystali do tego współczesną wiedzę o transferze komórek układu odpornościowego. Głównym zadaniem było zbadanie, czy czynnik immunosupresyjny FTY720 może zostać użyty u dawców w fazie mobilizacji komórek macierzystych do wytwarzania wszczepu o niskim potencjale GVHD. Jednocześnie powinien on mieć wysoki potencjał pod względem działania przeciwnowotworowego i przebudowy układu odpornościowego. Badania pokazały, że FTY720 można z powodzeniem stosować u dawców w celu wybiórczego osłabiania niektórych komórek, a tym samym zapobiegania wystąpieniu GVHD w następstwie ASCT. Dzieje się tak bez oddziaływania na limfocyty T pamięci immunologicznej, zwalczające nowotwór, czy na komórki "naturalni zabójcy", wzmacniające układ odpornościowy. Oznacza to, że możliwe jest ulepszenie cech odpornościowych wszczepów komórek macierzystych z krwi obwodowej, a tym samym przeciwdziałanie groźbie infekcji, zapobieganie GVHD, a nawet zachowywanie aktywności przeciwnowotworowej. Oczekuje się, że wyniki tych badań ułatwią opracowanie nowych, skuteczniejszych protokołów dotyczących wszczepów komórek macierzystych stosowanych w leczeniu nowotworów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania