Skip to main content

Inter-connected European Information and Documentation System for Ethics and Science: European Ethics Documentation Centre

Article Category

Article available in the folowing languages:

Baza danych z informacjami o etyce w nauce

Badania naukowe często wiążą się z zastrzeżeniami natury etycznej, toteż naukowcom potrzebny jest dostęp do informacji na temat etyki. Jeden z projektów finansowanych ze środków UE zajął się stworzeniem takiej możliwości.

Gospodarka cyfrowa

Prawdziwym owocem prac naukowych jest wiedza, a ta może być źródłem wielkiej władzy. W niektórych przypadkach może to otwierać drogę do ratowania istnień ludzkich dzięki nowym terapiom medycznym, na przykład antybiotykom i szczepionkom. W innych przypadkach wykorzystywanie takiej władzy może jednak budzić w społeczności naukowej uzasadnione wątpliwości. Ponadto fundamentalną siłą napędową nauki jest ludzka ciekawość, a pokusa sprawdzenia, co się stanie, bywa silniejsza od chęci wcześniejszego zrozumienia potencjalnych konsekwencji. Świat nauki wciąż boryka się z debatami i dylematami etycznymi, stąd ważne jest zapewnienie naukowcom dostępu do najnowszych rozważań i polityk w tej dziedzinie. Stworzenie takiej możliwości przyjęto za cel jednego z projektów finansowanych przez UE. Projekt ETHICSWEB w istocie sprowadzał się do stworzenia dużej bazy danych łączącej różnorodne źródła informacji i zapewniającej dostęp do nich za pośrednictwem pojedynczego interfejsu użytkownika łączącego łatwość wyszukiwania z zaawansowanymi funkcjami i dostępnego w wielu językach. Prace projektu związane ze stworzeniem centralnej bazy danych zostały już zakończone i obecnie udostępnianych jest łącznie około 500 000 rekordów z 27 renomowanych baz danych. Utworzona baza stała się największym na świecie źródłem informacji o etyce w nauce. Celem całego przedsięwzięcia było wspomaganie debaty demokratycznej w Europie. Ponieważ cele projektu były w pierwszej kolejności techniczne, również jego osiągnięcia w ostatnim okresie sprawozdawczym były natury technicznej. Dotyczyły one kwestii operacyjnych związanych z utworzeniem bazy danych i odpowiednich funkcji wyszukiwania oraz administrowaniem nimi. Wszystkie podjęte kwestie zostały pomyślnie rozstrzygnięte. Portal internetowy projektu ETHICSWEB stanowi jego centralny punkt. Obecnie portal jest już uruchomiony, udostępniając wyszukiwarkę bazy danych, ale również inne funkcje. Dodatkowo stworzono dynamiczne środowisko tworzenia treści, wydzielone fora umożliwiające partnerom koordynowanie prac oraz bezpieczne repozytorium dokumentów publicznych i niepublicznych. Jednym z podstawowych celów projektu było wypracowanie sposobu długofalowego utrzymywania projektu i administrowania nim. Brak odpowiednich metod grozi utratą całej pracy projektu. Choć kwestia odpowiedzialności za utrzymanie w dłuższej perspektywie pozostaje niejasna, projekt ETHICSWEB opracował niezbędne środki tymczasowe. Dzięki utworzonym strukturom informacyjnym to cenne narzędzie wspomoże demokratyczną dyskusję na temat etyki w nauce. Portal ma dotychczas około 400 odsłon dziennie i oczekuje się, że jego popularność będzie nadal rosnąć.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania