Skip to main content

New approaches for understanding oceanic carbon uptake

Article Category

Article available in the folowing languages:

Eksport węgla tworzy fale

W celu zrozumienia poboru węgla przez oceany, zespół badawczy udał się do Zatoki Kalifornijskiej by zbadać specyficzną grupę mikroorganizmów.

Zmiana klimatu i środowisko

Chociaż powszechnie wiadomo, że oceany stanowią znaczące ujście węgla z atmosfery, dokładne mechanizmy zachodzenia tego procesu eksportu nie są dobrze zrozumiane. Sugerowano, że organizmy wiążące azot, zwane diazotrofami, mogą odgrywać istotną rolę w tym procesie. Aby szczegółowo zbadać powyższe zjawisko w ramach projektu o nazwie „Nowe podejścia do zrozumienia pochłaniania węgla przez oceany” ('New approaches for understanding oceanic carbon uptake' - Carbon Export) przygotowano specjalne fundusze Unijne. Dzięki temu dobrze wyposażony okręt badawczy mógł udać się do Zatoki Kalifornijskiej, w celu przeprowadzenia wyczerpującego próbkowania tych bogatych biologicznie wód. Pomiary wiązania azotu, przeprowadzone na różnych głębokościach, wskazują na silną zależność zarówno od rodzaju organizmów obecnych w planktonie, jak i od temperatury wód powierzchniowych. W zimniejszych wodach poza zatoką znaleziono dowody na duży wkład w wiązanie węgla dokonywany przez jednokomórkowe organizmy diazotrofów Grupy A. Do pomiaru przepływu węgla z wód powierzchniowych wgłąb oceanu wykorzystano dwa, występujące naturalnie, radioizotopy: 234Th i 210Po. Zgodnie z oczekiwaniami, eksport węgla był bardzo wysoki w obszarach, w których plankton wzbogacony był okrzemkami. Jednakże duże przepływy zarejestrowano również w obszarach, w których występowały jednokomórkowe diazotrofy Grupy A. Analiza wykazała, że organizmy te były znacznie bardziej skuteczne w eksporcie węgla, niż okrzemki. Powyższe odkrycia pozwolą dokładniej przedstawiać cykl węgla w modelach globalnych, a w efekcie przewidywać przyszłe zmiany klimatyczne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania