Skip to main content

Resource- and Cost-effective integration of renewables in existing high-rise buildings

Article Category

Article available in the folowing languages:

Energia odnawialna z istniejących wieżowców

Na myśl o energii odnawialnej w sektorze budowlanym, zwykle przed oczami pojawia nam się obraz solarnych i fotowoltaicznych systemów podgrzewania wody (PV) do użytku w gospodarstwie domowym. Jednak jeżeli oczekujemy znacznego wzrostu wykorzystania energii odnawialnej, koncepcje te należy zastosować do dużych budynków.

Energia

Wieżowce mają niewielką powierzchnię dachową w porównaniu do powierzchni użytkowej, a sam dach często zajmują instalacje, takie jak chłodnie kominowe. Ponadto, istniejące budynki mają zwykle wyższe zapotrzebowanie energetyczne niż te nowe. Rozwiązaniem dla tych wyzwań jest przekształcenie fasad istniejących budynków w elementy wielofunkcyjne do gromadzenia energii słonecznej. Duży wzrost liczby komponentów energii słonecznej instalowanych na budynkach lub włączanych do ich konstrukcji pomoże UE zrealizować cel, jakim jest obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2) generowanych przez budynki do 2050 r. W ramach projektu COST-EFFECTIVE ("Resource and cost-effective integration of renewables in existing high-rise buildings") opracowano pięć nowych komponentów i systemów fasad. Każdy system dostosowano do potrzeb określonego budynku, uwzględniając jego wielkość, obciążenie wiatrem i funkcję bariery bezpieczeństwa. Założenie jest takie, że komponenty fasady będą produkowane przez lokalnych wytwórców na zamówienie, co zapewni europejskim producentom nowe możliwości na rynku. Członkowie konsorcjum stworzyli przeszklenie zintegrowane z przezroczystym kolektorem termalnej energii słonecznej i rurowe kolektory próżniowe do zastosowania na fasadach budynków. Partnerzy projektu opracowali także zintegrowany z budynkiem komponent fotowoltaiczny do transmitancji (BIPV) z funkcją selekcji kątowej. Ponadto powstał zintegrowany z fasadą naturalny system wentylacji z funkcją odzyskiwania ciepła wraz ze wspomaganym solarnie zdecentralizowanym systemem pomp cieplnych, który wykorzystuje nieprzeszklone solarne kolektory termiczne pokrywane tynkiem. Naukowcy połączyli również koncepcje techniczne i analogiczne modele biznesowe dla najważniejszych kategorii istniejących wieżowców w Europie. Nowe modele biznesowe i kosztowe uwzględniają cały cykl życia budynku, a także korzyści wynikające z obniżenia kosztów eksploatacji i emisji gazów cieplarnianych. Konsorcjum zademonstrowało praktyczną wykonalność swojego rozwiązania na dwóch budynkach pilotażowych, w Hiszpanii i w Słowenii. Prace przeprowadzone przez konsorcjum COST-EFFECTIVE pomogą zwiększyć stosowanie technologii odnawialnej do celów grzania i chłodzenia w istniejących wieżowcach w Europie i zrealizować cel zminimalizowania emisji CO2 do 2050 r.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania