Skip to main content

Development of Photovoltaic Textiles based on novel fibres

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejscy naukowcy pracują nad stworzeniem ogniw nadających się do stosowania w materiałach tekstylnych

Hiszpańscy naukowcy szukają sposobów na zintegrowanie paneli słonecznych z przedmiotami codziennego użytku oraz ubraniami.

Energia

Energia słoneczna to szybko rozwijający się rynek. Jednak brak elastyczności i zdolności dostosowywania się sprawia, że nadal trudno jest zintegrować ogniwa fotowoltaiczne z przedmiotami codziennego użytku i ubraniami. Naukowcy uważają, że należy rozwiązać ten problem, gdyż wystawione na działanie promieni słonecznych powierzchnie, takie jak ubrania, wnętrza samochodów, przedmioty stosowane na zewnątrz typu namioty przeciwsłoneczne i parasole, wykonane przy pomocy tkaniny, mogą potencjalnie stanowić znaczące źródło energii słonecznej. W związku z powyższym, naukowcy pracujący w ramach projektu „Opracowywanie tekstyliów fotowoltaicznych opartych na nowych włóknach” ('Development of photovoltaic textiles based on novel fibres' - Dephotex) zamierzają zidentyfikować specyficzne wymagania dotyczące powyższych tkanin w zakresie wymiarów geometrycznych, trwałości, właściwości elektrycznych (napięcie i natężenie) oraz rachunku kosztów. Badania obejmują różne branże gospodarki, takie jak tekstylia, sport, wypoczynek, ubrania oraz przemysł motoryzacyjny. Zespół badawczy przeanalizuje także różne tkaniny przewodzące, zwłaszcza nanoruki węglowe oraz przewodzące polimery, jako potencjalne substraty ogniw fotowoltaicznych. Oprócz powyższych działań, naukowcy zbadają również materiały aktywne fotowoltaicznie, tworzywa barierowe oraz techniki nakładania, ostatecznie produkując nowe urządzenia dla dwóch oddzielnych rynków. W pierwszym etapie opracowane zostaną technologie niezbędne do zastosowań, w których tkaniny można będzie przetwarzać przy użyciu narzędzi przemysłowych. Druga technika pozwoli natomiast na produkcję łat fotowoltaicznych, które będzie można umieszczać na dużych obszarach tkanin, takich jak zmiennej wielkości pokrycia stadionów, których nie da się przetworzyć w fabrykach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania