Skip to main content

Multi-scale Formation of Functional Nanocrystal-Molecule Assemblies and Architectures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania nanokrystaliczne na drodze do zrewolucjonizowania elektroniki

Finansowani ze środków UE naukowcy badają potencjał zastosowania cząsteczek nanokrystalicznych w takich sektorach, jak służba zdrowia, obwody drukowane oraz bezpieczeństwo.

Energia

Ostatnie osiągnięcia w zakresie projektowania i syntezy nanoskalowych elementów konstrukcyjnych, pełniących rolę aktywnych elementów w urządzeniach opto- i bioelektronicznych o określonej funkcjonalności elektronicznej mają ogromny potencjał. Naukowcy wierzą, że osiągnięcia te mogą zrewolucjonizować rynki warte wiele miliardów dolarów, obejmujące wiele branż, takich jak służba zdrowia, przenośne urządzenia elektroniczne i bezpieczeństwo. Nieorganiczne nanokryształy o stabilizowanych ligandach oraz funkcjonalne cząsteczki organiczne stanowią atrakcyjne elementy konstrukcyjne ze względu na ich zależne od rozmiaru własności optoelektroniczne, dostępność, niewielki koszt procesów syntezy oraz zdolność do tworzenia uporządkowanych struktur poprzez (bio)-molekularne rozpoznawanie i samoczynne formowanie. Z tego powodu naukowcy usiłują wykorzystać dodatkowe własności nanokryształów i cząsteczek funkcjonalnych. Naukowcy twierdzą, że jest to unikalna okazja do wytworzenia nowej wiedzy i opracowania nowej klasy zaawansowanych technologicznie materiałów, które będą specjalnie dostosowane do kluczowych zastosowań, takich jak drukowane obwody elektroniczne, bioczujniki oraz konwersja energii. Podczas pierwszych 18 miesięcy trwania projektu „Wieloskalowe formowanie funkcjonalnych zespołów i architektur cząsteczek nanokrystalicznych” ('Multi-scale formation of functional nano-crystal molecule assemblies and architectures' - Funmol) naukowcy zaprojektowali, zsyntetyzowali i scharakteryzowali szereg nowych systemów łączników cząsteczkowych o nowatorskich funkcjonalnościach, w sposób odizolowany oraz wewnątrz zespołów opartych na nanokryształach. Naukowcy opracowali również szereg nowatorskich materiałów opartych na biocząsteczkach oraz białkach, a także przetestowali je w roztworach oraz stosownych substratach technologicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania