Skip to main content

Quantum Repeaters for Long Distance Fibre-Based Quantum Communication

Opis projektu


Organic photonics and other disruptive photonics technologies

Zaproszenie do składania wniosków

FP7-ICT-2009-4
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

UNIVERSITE DE GENEVE
Adres
Rue Du General Dufour 24
1211 Geneve
Szwajcaria
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 577 649
Kontakt administracyjny
Robert Thew (Dr.)

Uczestnicy (5)

ID QUANTIQUE SA
Szwajcaria
Wkład UE
€ 189 200
Adres
Chemin De La Marbrerie 3 Garouge
1227 Carouge Geneve
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny
Grégoire Ribordy (Dr.)
UNIVERSITAET PADERBORN
Niemcy
Wkład UE
€ 291 200
Adres
Warburger Strasse 100
33098 Paderborn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Daniela Gerdes (Ms.)
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Francja
Wkład UE
€ 533 599
Adres
Rue Michel Ange 3
75794 Paris
Rodzaj działalności
Other
Kontakt administracyjny
Michèle Saumon (Ms.)
MAX IV Laboratory, Lund University
Szwecja
Wkład UE
€ 279 120
Adres
Paradisgatan 5C
22100 Lund
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Fahlander Claes (Prof.)
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6
Francja
Wkład UE
€ 29 232
Adres
Place Jussieu 4
75252 Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Stéphanie ROSSARD (Ms.)