Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MORAPOL

Project ID: 249388
Źródło dofinansowania

Change in Policy Fields: The Impact of International and Domestic Factors on Morality Policies in 25 OECD Countries Between 1980 and 2010

Od 2010-09-01 do 2016-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 056 800

Wkład UE:

EUR 2 056 800

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2009-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Christoph Konrad Knill
Tel.: +49 172 2763137
Faks: +49 89 2180
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 835 255,48


GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Steven Daskalov
Tel.: +49 89 21806941
Faks: +49 89 21802985

Contact the organisation

Beneficjenci

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 835 255,48


GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Steven Daskalov
Tel.: +49 89 21806941
Faks: +49 89 21802985

Contact the organisation

UNIVERSITAT KONSTANZ
Uczestnictwo zakończone
Germany

Wkład UE: EUR 1 221 544,52


UNIVERSITATSSTRASSE 10
78457 KONSTANZ
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Katharina Von Meissner
Tel.: +49 7531 883605
Faks: +49 7531 883727

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę