Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

eVV - endoVascularVision: new endoscopic tools for real time vascular assisted vision

Od 2010-09-01 do 2014-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 172 442

Wkład UE:

EUR 1 172 442

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IAPPSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IAPP - Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

Cel

Koordynator

FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA
Spain

Wkład UE: EUR 156 762


CARRER ROSSELLO 149
08036 BARCELONA
Spain
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Fernando Aguado
Tel.: +34 93 2275707
Faks: +34 93 22799205
Adres e-mail

Uczestnicy

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgium

Wkład UE: EUR 366 821


Oude Markt 13
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Tine Heylen
Tel.: +32 16 32 65 20
Faks: +32 16 326515
Adres e-mail
Transmural Biotech S.L.
Spain

Wkład UE: EUR 648 859


Baldiri i Reixach
08028 Barcelona
Spain
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Roc Vinas
Tel.: +34 66 0041884
Faks: +34 93 403 45 10
Adres e-mail
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Netherlands
ANNA VAN BUERENPLEIN 1
2595 DA DEN HAAG
Netherlands
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Sytze Kalisvaart
Tel.: +31888665576
Faks: +31888668822
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę