Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

New Sequential Multicomponent Reactions

Od 2010-10-01 do 2012-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 166 645,60

Wkład UE:

EUR 166 645,60

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IIFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IIF - International Incoming Fellowships (IIF)

Cel

Koordynator

UNIVERSITE DE BORDEAUX I
France

Wkład UE: EUR 166 645,60


351 Cours de la Liberation
33405 TALENCE
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Yannick Landais
Tel.: +33-5-40002289
Faks: -+33-5-40006286
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę