Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Biomedicalizing Gender. The Globalization of Sexual Science and the Redefinition of Gender Roles in Poland

Od 2010-08-01 do 2012-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 156 658,05

Wkład UE:

EUR 156 658,05

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IOFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IOF - International Outgoing Fellowships (IOF)

Cel

Koordynator

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Poland

Wkład UE: EUR 156 658,05


KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28
00 927 WARSZAWA
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Magdalena Hanna Zowczak
Tel.: +48 22 55316 11
Faks: +48 22 5531612
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę