Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Projekty i wyniki
  • Parkinson disease susceptibility gene mutations in Drosophila melanogaster and the therapeutic potential of transgenes alternative oxidase and alternative NADH dehydrogenase

Parkinson disease susceptibility gene mutations in Drosophila melanogaster and the therapeutic potential of transgenes alternative oxidase and alternative NADH dehydrogenase

Od 2011-08-01 do 2014-01-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 210 035,95

Wkład UE:

EUR 210 035,95

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IOFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IOF - International Outgoing Fellowships (IOF)

Cel

Koordynator

TAMPEREEN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 210 035,95


Kalevantie 4
33014 TAMPERE
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hannele Auffermann
Tel.: +358-3-3551 11
Faks: +358 3 3551 8970
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę