Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roles of Class I PI 3-kinase isoforms in signalling and cancer

Od 2010-10-01 do 2013-03-09, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 177 603,20

Wkład UE:

EUR 177 603,20

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2009-IIFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IIF - International Incoming Fellowships (IIF)

Cel

Koordynator

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 177 603,20


327 MILE END ROAD
E1 4NS LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Lucy Connolly
Tel.: +44 207 882 7255
Faks: +44 207 882 7276
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę