Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MIRNA

Project ID: 259092
Źródło dofinansowania

Metal Ions and Metal Ion Complexes Guiding Folding and Function of Single RNA Molecules

Od 2010-12-01 do 2015-11-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 495 729

Wkład UE:

EUR 1 495 729

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-StG_20091028See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Roland Karl Oliver Sigel
Tel.: +41 4 4 6354652
Faks: +41 44 6356802
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 1 495 729


RAMISTRASSE 71
8006 ZURICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Roland Karl Oliver Sigel
Tel.: +41446354652
Faks: +41446356802

Contact the organisation

Beneficjenci

UNIVERSITAT ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 1 495 729


RAMISTRASSE 71
8006 ZURICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Roland Karl Oliver Sigel
Tel.: +41446354652
Faks: +41446356802

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę