Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LILO

Project ID: 267816
Źródło dofinansowania

Light-In, Light-Out: Chemistry for sustainable energy technologies

Od 2011-01-01 do 2015-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 399 440

Wkład UE:

EUR 2 399 440

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-AdG_20100224See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Edwin Charles Constable
Tel.: +41 61 267 1001
Faks: +41 61 267 1005
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT BASEL
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 399 440


PETERSPLATZ 1
4051 BASEL
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Kurt Kamber
Tel.: +41 61 2672833
Faks: +41 61 2670505
Adres e-mail

Beneficjenci

UNIVERSITAT BASEL
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 399 440


PETERSPLATZ 1
4051 BASEL
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Kurt Kamber
Tel.: +41 61 2672833
Faks: +41 61 2670505
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę