Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MHDVPATTERNING

Project ID: 261081
Źródło dofinansowania

The establishment and function of dorsiventral boundaries in plant organs

Od 2011-01-01 do 2015-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 498 152

Wkład UE:

EUR 1 498 152

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-StG_20091118See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Marcus Gabriel Barrington Heisler
Tel.: +49 6221 3878603
Faks: +49 6221 387 8166
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 1 498 152


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Jillian Rowe
Tel.: +49 6221 387 8316
Faks: +49 6221 387 8575

Contact the organisation

Beneficjenci

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 1 498 152


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Jillian Rowe
Tel.: +49 6221 387 8316
Faks: +49 6221 387 8575

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę