Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EU-UNAWE

Project ID: 263239
Źródło dofinansowania

Building on the International Year of Astronomy: Making young children aware of the Universe

Od 2011-01-01 do 2013-12-31, projekt zakończony | EU-UNAWE Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 534 311,90

Wkład UE:

EUR 1 903 577,40

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-SPACE-2010-1See other projects for this call

System finansowania:

CSA-CA - Coordination (or networking) actions

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 814 823


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ton Brouwer
Tel.: +31715273149
Faks: +31715275269

Contact the organisation

Uczestnicy

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
Germany

Wkład UE: EUR 258 799,93


SEMINARSTRASSE 2
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Andreas Quirrenbach
Tel.: +496221541792
Faks: +496221541702

Contact the organisation

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Spain

Wkład UE: EUR 237 251,51


CALLE JORDI GIRONA 31
08034 BARCELONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Cristina Costa
Tel.: +34 93 4017126
Faks: +34934017130

Contact the organisation

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Italy

Wkład UE: EUR 232 956,14


VIALE DEL PARCO MELLINI 84
00136 ROMA
Italy
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Serena Donati
Tel.: +39 055 2752267
Faks: +39 055 220039

Contact the organisation

NATIONAL RESEARCH FOUNDATION
South Africa

Wkład UE: EUR 159 976,34


MEIRING NAUDE ROAD BRUMMERIA
0001 PRETORIA
South Africa
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Kevindran Govender
Tel.: +27214609350
Faks: +27214473639

Contact the organisation

ARMAGH OBSERVATORY AND PLANETARIUM
United Kingdom

Wkład UE: EUR 199 770,48


COLLEGE HILL
BT61 9DG ARMAGH
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Mark Bailey
Tel.: +44 28 37522928
Faks: +44 28 37527174

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę