Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

HIGHWIND

Project ID: 259166
Źródło dofinansowania

Simulation, Optimization and Control of High-Altitude Wind Power Generators

Od 2011-03-01 do 2017-02-28, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 800

Wkład UE:

EUR 1 499 800

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-StG_20091028See other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Moritz Mathias Diehl
Tel.: +32 16 321884
Faks: +32 16 328539
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 694 057,74


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Moritz Diehl
Tel.: +49 761 20373278
Faks: +49 761 20397562

Contact the organisation

Beneficjenci

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 694 057,74


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Moritz Diehl
Tel.: +49 761 20373278
Faks: +49 761 20397562

Contact the organisation

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgium

Wkład UE: EUR 805 742,26


Oude Markt 13
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Sofie Heroes
Tel.: +32 16 329979
Faks: +32 16 326515

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę