Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

METSTEM

Project ID: 268614
Źródło dofinansowania

DNA methylation in stem cells

Od 2011-04-01 do 2016-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 941 930

Wkład UE:

EUR 1 941 930

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-AdG_20100317See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Howard Cedar
Tel.: +972 2 6758167
Faks: +972 2 6415848
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 1 941 930


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hani Ben-Yehuda
Tel.: +972 2 6586676
Faks: +972 2 6513205
Adres e-mail

Beneficjenci

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 1 941 930


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hani Ben-Yehuda
Tel.: +972 2 6586676
Faks: +972 2 6513205
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę