Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DIMAG

Project ID: 271858
Źródło dofinansowania

Development and Implementation of Magnesium sheets in A/C

Od 2011-01-01 do 2012-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 70 000

Wkład UE:

EUR 52 500

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2010-03See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

AERO-MAGNESIUM LIMITED (A.C.S)
Israel

Wkład UE: EUR 52 500


EN HAROD
18960 EN HAROD IHUD
Israel
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Amir Fein
Tel.: +972 4 6530700

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę