Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SHRINE

Project ID: 267877
Źródło dofinansowania

Seamless Human Robot Interaction in Dynamic Environments

Od 2011-05-01 do 2016-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 490 000

Wkład UE:

EUR 2 490 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-AdG_20100224See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Martin Buss
Tel.: +49 89 28928395
Faks: +49 89 28928340
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 2 490 000


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ulrike Ronchetti
Tel.: +498928922616
Faks: +498928922620
Adres e-mail

Beneficjenci

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 2 490 000


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ulrike Ronchetti
Tel.: +498928922616
Faks: +498928922620
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę