Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

INTERACT

Project ID: 269484
Źródło dofinansowania

The Interaction Engine: Interactive foundations for communication

Od 2011-06-01 do 2016-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 495 400

Wkład UE:

EUR 2 495 400

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2010-AdG_20100407See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Stephen Curtis Levinson
Tel.: +31 24 3521276
Faks: +31 24 3521300
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 2 495 400


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Paul Lommen
Tel.: +31 24 3521212
Faks: +31 24 3521213
Adres e-mail

Beneficjenci

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 2 495 400


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Paul Lommen
Tel.: +31 24 3521212
Faks: +31 24 3521213
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę