Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 389
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0
ID: 297263
Start date: 2012-04-01, End date: 2015-09-30
"Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0" builds on the success and results of STORK by taking further steps to decisively push the lines for wider uptake of eID in Europe, aiming at realising a single European electronic identification & authentication area. Its highly inn...
Programme: CIP
Record Number: 191751
Last updated on: 2017-04-25
ID: 325141
Start date: 2012-12-01, End date: 2016-05-31
CROSS focuses on nurturing an innovation ecosystem that generates digital services and applications making use of information generated by users in the smart city environment. CROSS recognises unexploited opportunities for services and applications in the field of non-monetar...
Programme: CIP
Record Number: 191944
Last updated on: 2017-04-25
Creating  a marketplace for mobility applications
The EU-funded ECIM project has developed a cloud-based marketplace where service providers, data providers and developers can co-design and co-create Smart Mobility applications.
Programme: CIP
Record Number: 191248
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Creare un mercato delle applicazioni per la mobilità
Il progetto ECIM, finanziato dall’UE, ha sviluppato un mercato basato sul cloud in cui i fornitori di servizi, i fornitori di dati e gli sviluppatori possono co-progettare e co-creare applicazioni di Smart Mobility.
Programme: CIP
Record Number: 191248
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una nueva plataforma ayuda a los servicios públicos a sacar partido a la nube
Gracias a fondos europeos, un consorcio ha desarrollado una plataforma de fácil uso que permite a las administraciones públicas alojar servicios informáticos en la nube y, así, hacerlos más eficaces y adaptables a las necesidades de los ciudadanos.
Programme: CIP
Record Number: 191250
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowa platforma ułatwia przeniesienie usług publicznych do chmury
Finansowane ze środków UE konsorcjum opracowało łatwą w użyciu platformę umożliwiającą administracji publicznej udostępnienie usług w chmurze, a także zwiększenie skuteczności tych podmiotów i skrócenie czasu reagowania na potrzeby mieszkańców.
Programme: CIP
Record Number: 191250
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Elementy składowe cyfrowej rewolucji administracji publicznej
Aby udostępnić ogólną infrastrukturę elektroniczną służącą realizacji szerokiej gamy usług publicznych, ambitny projekt e-SENS skorzystał z osiągnieć wcześniejszych projektów. Uproszczenie cyfrowych usług administracji oraz ograniczenie kosztów ich wdrożenia będzie korzystne d...
Programme: CIP
Record Number: 191247
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una nuova piattaforma aiuta i servizi pubblici a sfruttare le potenzialità del cloud
Un consorzio finanziato dall’UE ha sviluppato una piattaforma di facile impiego che consente alle pubbliche amministrazioni di offrire servizi di cloud hosting, promuovendone l’efficienza e l’adeguamento alle esigenze dei cittadini.
Programme: CIP
Record Number: 191250
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Migracja do aplikacji w chmurze
Finansowany ze środków UE projekt STORM CLOUDS pomaga organom publicznym w przeniesieniu swoich usług do technologii chmury. Dzięki temu podmioty te uzyskają dostęp do narzędzi służących do tworzenia inteligentnych miast.
Programme: CIP
Record Number: 191249
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Facilitating the migration to cloud-based applications
The EU-funded STORM CLOUDS project is helping public authorities shift their services to the cloud. This will enable them to make available the tools to create Smart Cities.
Programme: CIP
Record Number: 191249
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-10-21
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top