Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 389
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Creare un mercato delle applicazioni per la mobilità
Il progetto ECIM, finanziato dall’UE, ha sviluppato un mercato basato sul cloud in cui i fornitori di servizi, i fornitori di dati e gli sviluppatori possono co-progettare e co-creare applicazioni di Smart Mobility.
Programme: CIP
Record Number: 191248
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Creating  a marketplace for mobility applications
The EU-funded ECIM project has developed a cloud-based marketplace where service providers, data providers and developers can co-design and co-create Smart Mobility applications.
Programme: CIP
Record Number: 191248
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Elementy składowe cyfrowej rewolucji administracji publicznej
Aby udostępnić ogólną infrastrukturę elektroniczną służącą realizacji szerokiej gamy usług publicznych, ambitny projekt e-SENS skorzystał z osiągnieć wcześniejszych projektów. Uproszczenie cyfrowych usług administracji oraz ograniczenie kosztów ich wdrożenia będzie korzystne d...
Programme: CIP
Record Number: 191247
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una nueva plataforma ayuda a los servicios públicos a sacar partido a la nube
Gracias a fondos europeos, un consorcio ha desarrollado una plataforma de fácil uso que permite a las administraciones públicas alojar servicios informáticos en la nube y, así, hacerlos más eficaces y adaptables a las necesidades de los ciudadanos.
Programme: CIP
Record Number: 191250
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Migracja do aplikacji w chmurze
Finansowany ze środków UE projekt STORM CLOUDS pomaga organom publicznym w przeniesieniu swoich usług do technologii chmury. Dzięki temu podmioty te uzyskają dostęp do narzędzi służących do tworzenia inteligentnych miast.
Programme: CIP
Record Number: 191249
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tworzenie rynku aplikacji wspomagających mobilność
W ramach finansowanego ze środków UE projektu ECIM opracowano oparty na chmurze rynek umożliwiający dostawcom usług, dostawcom danych oraz programistom współprojektowanie i współtworzenie aplikacji w zakresie inteligentnej mobilności.
Programme: CIP
Record Number: 191248
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Facilitating the migration to cloud-based applications
The EU-funded STORM CLOUDS project is helping public authorities shift their services to the cloud. This will enable them to make available the tools to create Smart Cities.
Programme: CIP
Record Number: 191249
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Améliorer la coopération judiciaire en Europe
Un projet de l'UE a développé un système de transmission électronique pouvant être utilisé par les services judiciaires de toute l'Europe pour traiter et échanger des informations sur des affaires civiles, commerciales et même pénales. Cette solution aidera les administrations...
Programme: CIP
Record Number: 191246
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Vereinfachte Migration cloudbasierter Anwendungen
Das EU-geförderte Projekt STORM CLOUDS hilft Behörden dabei, ihre Dienstleistungen in die Cloud zu verlagern. Dadurch können sie Instrumente zur Schaffung intelligenter Städte zur Verfügung stellen.
Programme: CIP
Record Number: 191249
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Lepsza współpraca sądowa w Europie
W ramach unijnego projektu opracowano bezpieczny system elektronicznych doręczeń umożliwiający służbom wymiaru sprawiedliwości w całej Europie przetwarzanie i wymianę informacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, a nawet karnych. Rozwiązanie to ułatwia organom publicznym rea...
Programme: CIP
Record Number: 191246
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-08-19
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top