Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 5069
Order by: Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Fitoplankton i poziomy substancji odżywczych w Morzu Bałtyckim
Dzięki wzorcom opracowanym w ramach projektu SIBER, będzie można łatwiej ocenić przyszłe zmiany składu chemicznego w Morzu Bałtyckim, a także skuteczność środków służących do przywrócenia status quo.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85296
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowatorskie podejście do oceny zagrożenia sejsmicznego
Niektóre rejony globu będą zawsze narażone na trzęsienia ziemi. Istnieje nadzieja, że badania naukowe mogą rzucić światło na sposoby uniknięcia strat ludzkich powodowanych przez klęski żywiołowe.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85280
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Zwiększanie dokładności danych szacunkowych emisyjności powierzchni na obszarze biegunów
Naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu w Bremie udowodnili, że dane pochodzące z satelitów mogą być wykorzystane do ustalenia najważniejszych parametrów atmosferycznych w sytuacji braku dostępnych wyników pomiarów powierzchni.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85269
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Rola różnorodności biologicznej w utrzymaniu zdrowia ekosystemów morskich
Lepsze zrozumienie sposobów, w jakie mikroorganizmy pomagają w utrzymaniu zdrowych ekosystemów morskich, jest koniecznością w świetle powodowanych przez ingerencję ludzi szkodliwych często zmian środowiska.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85268
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ochrona europejskich zabytków przed biofilmami
Uczestnicy projektu BIODAM odkryli realną alternatywę dla tradycyjnych metod usuwania niebezpiecznych mikroorganizmów z cennych europejskich zabytków.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85246
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Znaczniki molekularne u świerszczy z gatunku podkrzewin szary
U świerszczy z gatunku podkrzewin szary (Pholidoptera griseoaptera) zidentyfikowano znaczniki molekularne pomagające w określeniu wrażliwości gatunków wskaźnikowych w ramach systemów rolniczych. Prace prowadzono w ramach projektu GREENVEINS, obejmującego studia nad różnorodnoś...
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85250
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Improved characterisation of hydrocarbon reservoirs
Gas and oil prospecting in the 21st century will benefit from a new scheme developed in the United Kingdom that combines both seismic and non-seismic parameters.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85312
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Harmonizacja strategii do walki z pustynnieniem
Sedno programu skoncentrowanego na znalezieniu strategicznych rozwiązań problemu pustynnienia polega na realizacji procesu, podczas którego twórcy strategii proponują koncepcje rozwiązań. Wykorzystując rejon Morza Śródziemnego w charakterze obszaru testowego, jeden z zespołów ...
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85301
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ocena strumieni dwutlenku węgla w Europie
W celu zapewnienia niezawodnej oceny ziemskiego pochłaniania węgla w Europie dokonano powiązania najnowszych modeli z istniejącymi źródłami danych. Informacje takie mogą być wykorzystane przez decydentów w celu określenia przyszłego zakresu emisji dwutlenku węgla (CO2) w Europie.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85263
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wspólne porozumienie naukowców modelujących oceany
Nowy protokół podaje zarys standardowej procedury przeprowadzania eksperymentów z modelowaniem przy badaniu strumieni węgla między oceanami a atmosferą.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85146
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-10-21
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top