Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 485
Order by: Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Promowanie politycznej debaty na temat płci w nauce
W ramach finansowanej przez UE inicjatywy skutecznie przełożono i rozpowszechniono istotny europejski raport na temat marginalizacji kobiet w nauce w krajach środkowoeuropejskich. Wynikające z niej działania w zakresie nawiązywania kontaktów oraz debata publiczna powinny pozyt...
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87446
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Budżetowanie na rzecz większej równości płci w nauce
Finansowana przez UE inicjatywa rzuciła światło na to, jak budżetowanie w organizacjach naukowych wpływa na równość płci. Rezultaty wykorzystywane są do wdrożenia "budżetowania pod kątem płci" w celu wzmocnienia równości płci na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87445
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Więcej kobiet kandydujących na stanowiska wydziałów naukowych
Finansowana przez UE inicjatywa zwiększyła w Europie liczbę kobiet naukowców aplikujących na stanowiska akademickie we własnych krajach oraz w innych krajach UE. Większa reprezentacja kobiet na wydziałach uniwersyteckich powinna wzmocnić różnorodność myśli, badań i decyzji pol...
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87447
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet naukowców
W ramach finansowanej przez UE inicjatywy zorganizowano sześć debat publicznych w Europie na temat roli kobiet naukowców w przedsiębiorczości. Wynikająca z nich współpraca w dużym stopniu pobudza do zakładania nowych przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety związane z nauką.
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87444
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nauka dociera do kobiet i młodzieży
Badania naukowe, często postrzegane jako domena mężczyzn, wzywają kobiety, jak również młodsze pokolenie. Taki obrót wydarzeń może otworzyć nowe możliwości, wesprzeć równości oraz pobudzić gospodarkę w większym stopniu opartą na nauce.
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87438
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Upowszednienie nauki
[RESULT IN BRIEF] Upowszednienie nauki
Nauka często uważana jest za obszar bardzo odległy życiu codziennemu. Jednak Unia Europejska pragnie ukazać jej znaczenie w społeczeństwie oraz zachęcić do konkurencyjności w tym obszarze.
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87434
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Młodzi naukowcy na antenie
[RESULT IN BRIEF] Młodzi naukowcy na antenie
W ramach finansowanego ze środków UE projektu wyprodukowano dwuczęściowy program telewizyjny poświęcony Konkursowi Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Projekt powinien pobudzić zainteresowanie nauką oraz karierą naukową wśród ludzi młodych oraz ogółu społeczeństwa.
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87513
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Badania naukowe wkraczają na scenę
W ramach projektu finansowanego ze środków UE stworzono wystawę objazdową i zestaw teatralny do szerzenia pośród ogółu społeczeństwa wiedzy o naukach przyrodniczych i badaniach biomolekularnych.
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87489
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nauka w radiu
[RESULT IN BRIEF] Nauka w radiu
Nauka odgrywa istotną rolę w nowoczesnym życiu, jednak często z niepowodzeniem przemawia do wyobraźni społeczeństwa. W ramach finansowanego przez UE projektu wyprodukowano szereg audycji radiowych w celu wzbudzenia w młodzieży większego zainteresowania nauką oraz rozważania je...
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87488
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Równość płci i doskonałość w zakresie badań naukowych
Aby zapewnić wysoką jakość badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, konieczne jest oparcie procesów podejmowania decyzji na kwalifikacjach i zdolnościach poszczególnych osób. W ramach europejskiej inicjatywy zajmowano się kwestią równości płci w kontekście doskonałości w zakres...
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 87647
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-10-22
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top