Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 41
Order by: Results/page:
12 3 4 5 > 
Forschung im Kampf gegen Lebensmittelallergien trägt Früchte
Ein EU-gefördertes Projekt hat zu einem tieferen Verständnis davon beigetragen, warum bestimmte Proteine extreme allergische Reaktionen auslösen können, und gleichzeitig einer klugen Forscherin die Möglichkeit gegeben, ihre Karriere wieder aufzunehmen.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 200151
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Owocne badania dotyczące problemu alergii pokarmowych
Projekt finansowany przez Unię Europejską umożliwił zrozumienie, dlaczego niektóre białka mogą powodować silne reakcje alergiczne i jednocześnie zapewnił pewnej badaczce możliwość wznowienia kariery.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 200151
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una investigación fructífera sobre el tratamiento de alergias alimentarias
Un proyecto financiado por la Unión Europea ha permitido conocer con mayor detalle por qué ciertas proteínas pueden causar fuertes reacciones alérgicas y, a la vez, ha ofrecido a una brillante investigadora la oportunidad de reanudar su carrera.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 200151
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une recherche fructueuse pour lutter contre les allergies alimentaires
Un projet financé par l'UE a permis de mieux comprendre pourquoi certaines protéines peuvent provoquer de violentes réactions allergiques, tout en permettant à une chercheuse de reprendre sa carrière.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 200151
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ricerca fruttuosa per affrontare le allergie alimentari
Un progetto finanziato dall’UE ha portato a una migliore comprensione del perché certe proteine possano causare forti reazioni allergiche e allo stesso tempo hanno dato a una brillante ricercatrice l’opportunità di riprendere la propria carriera.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 200151
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Fruitful research on tackling food allergies
An EU-funded project has led to a better understanding of why certain proteins can cause strong allergic reactions, while at the same time providing a bright female researcher with the opportunity to resume her career.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 200151
Last updated on: 2017-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Coraz bliżej Australii
[RESULT IN BRIEF] Coraz bliżej Australii
Silne więzi w dziedzinie badań, nauk przyrodniczych i technologii między Australią a Europą mogą przynieść obustronne korzyści. Polityki, wymiany akademickie i sieci współpracy już teraz przyczyniają się do realizacji tego znaczącego celu.
Programme: FP6-INCO
Record Number: 88995
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Zrównoważony rozwój miejskich zasobów wód gruntowych
Opracowane zostało oprogramowanie umożliwiające wygenerowanie danych o zanieczyszczeniu wód gruntowych, z myślą o wykorzystaniu w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wody. Narzędzie to zawiera kilka modeli, a także modele migracji, które śledzą samooczyszczanie zanieczyszczeń o...
Programme: FP5-EESD
Record Number: 85363
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Pomiar zanieczyszczenia to bezpieczniejsza woda
Czysta i bezpieczna woda to wspólny cel dla nas wszystkich. Rozwój narzędzi zarządzania zapobiegających zanieczyszczeniu wody, np. wyciekom z rur, jest częścią szerszego projektu badawczego mającego na celu poprawę stanu miejskich zasobów i systemów wodnych.
Programme: FP5-EESD
Record Number: 84080
Last updated on: 2013-05-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Narzędzie oceny zanieczyszczenia wód gruntowych
W ramach projektu AISUWRS opracowano DSS, narzędzie umożliwiające łączenie modeli wód gruntowych dla celów odpowiedniego doboru i prowadzenia porównań. Pozwala to użytkownikom na zlokalizowanie możliwych zanieczyszczeń w strefach nienasyconych przed wejściem do warstwy wodonoś...
Programme: FP5-EESD
Record Number: 83790
Last updated on: 2013-05-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 > 
List retrieved on: 2018-05-24
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top