Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Search projects and results

Results 1 - 10 of 422
Order by: Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Innovativa tecnica di separazione dei rifiuti nucleari altamente attivi
Un progetto di successo finanziato dalla CE ha messo a punto un processo semplificato per l'estrazione selettiva degli attinidi minori potenzialmente tossici dai rifiuti liquidi altamente attivi.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 81322
Last updated on: 2015-11-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Partitionnement novateur de déchets nucléaires à forte activité
Un projet réussi, subventionné par la CE, a permis le développement d'un processus simplifié d'extraction sélective des actinides mineurs potentiellement toxiques contenus dans les déchets liquides fortement actifs.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 81322
Last updated on: 2015-11-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Innovadora partición de residuos nucleares de alta actividad
Un proyecto financiado con fondos comunitarios se ha centrado en el desarrollo de un proceso simplificado para la extracción selectiva de los actínidos menores potencialmente tóxicos de residuos líquidos altamente activos.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 81322
Last updated on: 2015-11-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Innovative partitioning of high activity nuclear wastes
A successful EC-funded project focused on the development of a more simplified process for the selective extraction of the potentially toxic minor actinides from high active liquid waste.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 81322
Last updated on: 2015-11-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Innovative Partitionierung hoch aktiver nuklearer Abfälle
In einem erfolgreichen, von der EU finanzierten Projekt gelang jetzt die Entwicklung eines vereinfachten Prozesses zur selektiven Extraktion der möglicherweise toxischen Minor-Aktinoide aus hoch aktiven nuklearen Abfällen.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 81322
Last updated on: 2015-11-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Techniki stosowane do monitorowania radionuklidów w środowisku publicznym
Europejscy eksperci zidentyfikowali najszybsze, najbezpieczniejsze, najbardziej dokładne i najmniej kosztowne metody prowadzenia wewnętrznej dozymetrii, służące do ochrony środowisk publicznych przed jonizującym promieniowaniem.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 85306
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Asocjacja telomerowa z białkami naprawczymi DNA
Europejscy naukowcy dokładniej wyjaśnili rolę białek telomerowych i naprawczych DNA w promienioczułości związanej z telomerami.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 85003
Last updated on: 2013-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Głębsza lokalizacja zapewnia lepsze składowanie odpadów radioaktywnych
Raport sporządzony przez europejskich naukowców przedstawia wpływ procesów i rozpadu radioaktywnego na modele ocen charakterystyki pracy (PA). Ogólnie biorąc, raport ten ocenia problem długoterminowego bezpieczeństwa w głębokich złożach geologicznych wykorzystywanych do składo...
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 85446
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Warsztaty aktywizujące na temat awarii jądrowych
Warsztaty aktywizujące zostały uznane za jako idealny środek do stworzenia motywacji dla wielostronnego dialogu na temat działania w sytuacjach awarii nuklearnych.
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 85340
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Pojęcie starzenia w odniesieniu do elektrowni jądrowych
W Finlandii naukowcy przeprowadzili testy wzorcowe pozwalające określić odporność na kruche pękanie próbek laboratoryjnych z uszkodzeniami wewnętrznymi. Uzyskane wyniki dostarczyły cennych informacji na temat możliwości przenoszenia danych uzyskanych dla materiałów standardowy...
Programme: FP5-EAECTP C
Record Number: 84981
Last updated on: 2013-05-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-04-22
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top