Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Przeglądaj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (882)
Aspekty ekonomiczne (20606)
Automatyzacja (8)
Badania Naukowe (76032)
Bezpieczenstwo (12140)
Bezpieczeństwo (1951)
Biopaliwa (212)
Biotechnologia (12014)
Biotechnologia medyczna (2275)
Biotechnologia przemysłowa (90)
Biotechnologia rolna (1007)
Budownictwo (748)
Edukacja i szkolenie (19395)
Elektronika i mikroelektronika (7028)
Etyka badań (406)
Gospodarka odpadami (2720)
Informacje i media (5639)
Inne technologie (896)
Inne zagadnienia dotyczace energii (876)
Innowacja i transfer technologii (18214)
Koordynacja i wspólpraca (16073)
Linie polityczne (3856)
Magazynowanie energii i transport energii (781)
Matematyka i statystyka (1143)
Materialy referencyjne (920)
Medycyna i zdrowie (19413)
Meteorologia (3843)
Metodologia zarządzania projektami (65)
Metody pomiarowe (1326)
Nanotechnologie i nanonauki (2644)
Nauki biologiczne (31964)
Nauki fizyczne i inżynieria (4426)
Nauki o ziemi (3025)
Nauki społeczne i humanistyczne (23978)
Ocena (446)
Ochrona przed promieniowaniem (786)
Ochrona srodowiska (24708)
Odnawialne zródla energii (2951)
Odpady radioaktywne (392)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (900)
Oszczednosc energii (5353)
Paliwa kopalne (258)
Prawa własności intelektualnej (2)
Prawodawstwo i przepisy (694)
Produkcja przemyslowa (19453)
Prognozy (2765)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (1295)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (17270)
Robotyka (82)
Rolnictwo (7212)
Rozszczepienie jadra atomowego (2344)
Rozwój regionalny (4361)
Standardy (948)
Synteza jadrowa (1081)
Technologia kosmiczna (3424)
Technologia materialowa (7893)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1405)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (17)
Technologie sieciowe (4950)
Telekomunikacja (9166)
Transport (8722)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (249)
Wodór i ogniwa paliwowe (176)
Zasoby morza i rybolówstwo (6352)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (343)
Zatrudnienie (7894)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (377)
Zrównoważony rozwój (568)
Zywnosc (4075)

Program

FP7
Wszystkie
FP7-COH (193)
FP7-ENERGY (1914)
FP7-ENVIRONMENT (3769)
FP7-EURATOM-FISSION (905)
FP7-EURATOM-FUSION (34)
FP7-GA (176)
FP7-HEALTH (7387)
FP7-ICT (2973)
FP7-IDEAS-ERC (10775)
FP7-INCO (1138)
FP7-INFRASTRUCTURES (1570)
FP7-JTI (4133)
FP7-KBBE (4235)
FP7-NMP (5908)
FP7-PEOPLE (59250)
FP7-REGIONS (586)
FP7-REGPOT (1458)
FP7-SECURITY (2164)
FP7-SIS (1286)
FP7-SME (7219)
FP7-SPACE (1785)
FP7-SSH (1725)
FP7-TRANSPORT (4414)
Inne
Wszystkie
CIP (382)
EAEC-FUSION 12C (26)
EAEC-NFS 2 (163)
ECSC-COAL-STEEL-RTD C (292)
ECSC-COALRES 6C (13)
ECSC-COALRES 7C (247)
ECSC-ERGONOM 5C (82)
ECSC-ERGONOM 6C (67)
ECSC-MEDRES 5C (56)
ECSC-MINEHYG 6C (39)
ECSC-MINESAFE 2C (79)
ECSC-STEEL C (547)
ECSC-STEELDEM 1C (40)
ECSC-STEELDEM 2C (27)
ECSC-STEELDEM 3C (77)
ECSC-STEELRES 6C (83)
ECSC-STEELRES 7C (550)
ECSC-STEELRES 8C (772)
ECSC-WORKENV 5C (124)
ECSC-WORKSAFE C (117)
ENG-ALTENER 1 (108)
ENG-ALTENER 2 (89)
ENG-ENALT 1C (267)
ENG-ENALT 2C (409)
ENG-ENDEMO C (629)
ENG-HYDROCARB 1C (391)
ENG-HYDROCARB 2C (199)
ENG-LIGASF C (22)
ENG-SAVE 1 (250)
ENG-SAVE 2 (85)
ENG-THERMIE 1 (766)
ENV-ACE 2 (22)
ENV-EVAL 2C (1)
ENV-LIFE 1 (343)
ENV-LIFE 2 (368)
ET-COMETT 1 (409)
ET-COMETT 2 (158)
ET-EUROTECNET 2 (284)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (1790)
ET-PETRA 1 (242)
FP1-AGRIRES 3C (112)
FP1-BAP (375)
FP1-BRITE (261)
FP1-CLIMAT 3C (108)
FP1-DECOM 2C (76)
FP1-ENNONUC 3C (800)
FP1-ENVPROT 4C (184)
FP1-ESPRIT 1 (242)
FP1-EURAM (94)
FP1-RADPROT 6C (348)
FP1-RADWASTOM 3C (221)
FP1-RAWMAT 3C (239)
FP1-STIMULATION 1C (288)
FP1-TECHHAZ C (29)
FP2-AERO 0C (39)
FP2-AIM 1 (43)
FP2-BCR 4 (279)
FP2-BRIDGE (104)
FP2-BRITE/EURAM 1 (607)
FP2-CAMAR (91)
FP2-DECOM 3C (75)
FP2-DELTA 1 (30)
FP2-DOSES (15)
FP2-DRIVE 1 (78)
FP2-ECLAIR (57)
FP2-EPOCH (34)
FP2-ESPRIT 2 (455)
FP2-EURET (9)
FP2-FAR (143)
FP2-FAST 3 (23)
FP2-FLAIR (46)
FP2-FOREST (48)
FP2-FUSION 10C (6)
FP2-HUMGEN C (31)
FP2-JOULE 1 (280)
FP2-MAST 1 (49)
FP2-MATREC C (72)
FP2-MHR 4C (220)
FP2-MONITOR (3)
FP2-RACE 1 (95)
FP2-RADPROT 7C (71)
FP2-RADWASTOM 4C (131)
FP2-REWARD (13)
FP2-SCIENCE (577)
FP2-SCIFAC C (21)
FP2-SPES (81)
FP2-STD 2 (322)
FP2-STEP (129)
FP2-TELEMAN (23)
FP3-AERO 1C (39)
FP3-AIM 2 (79)
FP3-AIR (537)
FP3-BIOMED 1 (288)
FP3-BIOTECH 1 (185)
FP3-BRITE/EURAM 2 (678)
FP3-CRAFT (600)
FP3-DELTA 2 (30)
FP3-DRIVE 2 (68)
FP3-ENS (14)
FP3-ENV 1C (649)
FP3-ESPRIT 3 (742)
FP3-ESSI 1 (111)
FP3-HCM (789)
FP3-JOULE 2 (757)
FP3-LIBRARIES (100)
FP3-LRE (49)
FP3-MAST 2 (112)
FP3-MAT (229)
FP3-NFS 1 (93)
FP3-ORA (19)
FP3-RACE 2 (125)
FP3-RENA (71)
FP3-STD 3 (312)
FP3-TELMATPREP C (68)
FP4-ACTS (480)
FP4-BIOMED 2 (884)
FP4-BIOTECH 2 (608)
FP4-BRITE/EURAM 3 (4097)
FP4-ENV 2C (1425)
FP4-ESPRIT 4 (2203)
FP4-ESSI 2 (423)
FP4-FAIR (1272)
FP4-INCO (1100)
FP4-INNOVATION (275)
FP4-MAST 3 (350)
FP4-NNE-JOULE C (1090)
FP4-NNE-THERMIE C (445)
FP4-SMT (445)
FP4-TELEMATICS 2C (1156)
FP4-TMR (3393)
FP4-TRANSPORT (408)
FP4-TSER (301)
H2020-EC
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.2.1.
H2020-EU.1.2.2.
H2020-EU.1.2.3.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.3.5.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.1.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.1.4.2.1.
H2020-EU.1.4.2.2.
H2020-EU.1.4.3.
H2020-EU.1.4.3.1.
H2020-EU.1.4.3.2.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.1.4.
H2020-EU.2.1.1.5.
H2020-EU.2.1.1.6.
H2020-EU.2.1.1.7.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.2.1.
H2020-EU.2.1.2.2.
H2020-EU.2.1.2.3.
H2020-EU.2.1.2.4.
H2020-EU.2.1.2.5.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.3.1.
H2020-EU.2.1.3.2.
H2020-EU.2.1.3.4.
H2020-EU.2.1.3.5.
H2020-EU.2.1.3.7.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.5.1.
H2020-EU.2.1.5.2.
H2020-EU.2.1.5.3.
H2020-EU.2.1.5.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.1.6.1.
H2020-EU.2.1.6.1.1.
H2020-EU.2.1.6.1.2.
H2020-EU.2.1.6.2.
H2020-EU.2.1.6.3.
H2020-EU.2.1.6.4.
H2020-EU.2.2.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.2.3.2.
H2020-EU.2.3.2.1.
H2020-EU.2.3.2.2.
H2020-EU.2.3.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.1.1.
H2020-EU.3.1.2.
H2020-EU.3.1.3.
H2020-EU.3.1.4.
H2020-EU.3.1.5.
H2020-EU.3.1.6.
H2020-EU.3.1.7.
H2020-EU.3.1.7.1.
H2020-EU.3.1.7.12.
H2020-EU.3.1.7.13.
H2020-EU.3.1.7.4.
H2020-EU.3.1.7.6.
H2020-EU.3.1.7.8.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.2.1.
H2020-EU.3.2.1.1.
H2020-EU.3.2.1.2.
H2020-EU.3.2.1.3.
H2020-EU.3.2.1.4.
H2020-EU.3.2.2.
H2020-EU.3.2.2.1.
H2020-EU.3.2.2.2.
H2020-EU.3.2.2.3.
H2020-EU.3.2.3.
H2020-EU.3.2.4.
H2020-EU.3.2.4.1.
H2020-EU.3.2.4.2.
H2020-EU.3.2.4.3.
H2020-EU.3.2.5.
H2020-EU.3.2.5.3.
H2020-EU.3.2.6.
H2020-EU.3.2.6.1.
H2020-EU.3.2.6.3.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.1.
H2020-EU.3.3.1.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.3.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.3.
H2020-EU.3.3.3.1.
H2020-EU.3.3.3.2.
H2020-EU.3.3.3.3.
H2020-EU.3.3.4.
H2020-EU.3.3.5.
H2020-EU.3.3.6.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.8.1.
H2020-EU.3.3.8.2.
H2020-EU.3.3.8.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.4.1.2.
H2020-EU.3.4.2.2.
H2020-EU.3.4.5.1.
H2020-EU.3.4.5.2.
H2020-EU.3.4.5.3.
H2020-EU.3.4.5.4.
H2020-EU.3.4.5.5.
H2020-EU.3.4.5.6.
H2020-EU.3.4.5.7.
H2020-EU.3.4.5.8.
H2020-EU.3.4.5.9.
H2020-EU.3.4.6.1.
H2020-EU.3.4.7.
H2020-EU.3.4.7.1
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.1.
H2020-EU.3.5.1.2.
H2020-EU.3.5.1.3.
H2020-EU.3.5.2.
H2020-EU.3.5.2.1.
H2020-EU.3.5.2.2.
H2020-EU.3.5.2.3.
H2020-EU.3.5.3.
H2020-EU.3.5.3.2.
H2020-EU.3.5.4.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.5.6.
H2020-EU.3.5.7.1.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.6.1.1.
H2020-EU.3.6.1.2.
H2020-EU.3.6.1.3.
H2020-EU.3.6.1.4.
H2020-EU.3.6.2.
H2020-EU.3.6.2.2.
H2020-EU.3.6.2.4.
H2020-EU.3.6.3.
H2020-EU.3.6.3.1.
H2020-EU.3.6.3.2.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.3.7.1.
H2020-EU.3.7.2.
H2020-EU.3.7.3.
H2020-EU.3.7.4.
H2020-EU.3.7.5.
H2020-EU.3.7.6.
H2020-EU.3.7.7.
H2020-EU.3.7.8.
H2020-EU.4.
H2020-EU.4.a.
H2020-EU.4.b.
H2020-EU.4.c.
H2020-EU.4.e.
H2020-EU.4.f.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.a.
H2020-EU.5.b.
H2020-EU.5.c.
H2020-EU.5.d.
H2020-EU.5.e.
H2020-EU.5.f.
H2020-EU.5.g.
H2020-Euratom
H2020-Euratom-1.1.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
H2020-Euratom-1.4.
H2020-Euratom-1.6.
H2020-Euratom-1.8.
HS-TIDE 0 (37)
HS-TIDE 1 (58)
IC-AVICENNE (50)
IC-COST (495)
IC-COSU C (49)
IC-EUREKA (21)
IC-INTAS (3608)
IC-ISC C (790)
IC-PECO/COPERNICUS (1196)
IS-ECONTENT (136)
IS-IMPACT 1 (20)
IS-IMPACT 2 (124)
IS-INFO2000 (81)
IS-MLIS (18)
IS-SPRINT 1 (109)
IS-TEDIS 1 (12)
JRC-ADVMAT 1C (11)
JRC-ADVMAT 2C (5)
JRC-CEO 1C (2)
JRC-ENREFMET C (2)
JRC-ENVPROT 5C (9)
JRC-ENVPROT 6C (5)
JRC-EXPLORES 1C (27)
JRC-EXPLORES 2C (22)
JRC-FUSAFE 4C (4)
JRC-FUSAFE 5C (4)
JRC-INDHAZ 2C (11)
JRC-INDHAZ 3C (5)
JRC-MEASTEST 1C (5)
JRC-NUCFUEL 5C (4)
JRC-NUCFUEL 6C (2)
JRC-NUMEAS 4C (2)
JRC-RADWASTE 5C (5)
JRC-RADWASTE 6C (2)
JRC-REACTSAFE 4C (68)
JRC-REACTSAFE 5C (24)
JRC-REACTSAFE 6C (7)
JRC-RELISTRU C (2)
JRC-REMSENS 3C (8)
JRC-REMSENS 4C (17)
JRC-RES 7C (10)
JRC-SAFEFM 5C (8)
JRC-SAFEFM 6C (4)
NAT-GR-OP-COM-PROD (58)
PRE-BCR 1 (6)
PRE-BCR 2 (21)
PRE-BCR 3 (361)
PRE-BEP (115)
PRE-CLIMAT 2C (149)
PRE-ENNONUC 2C (149)
PRE-ENVPROT 3C (418)
PRE-FAST 2 (101)
PRE-MAP (26)
PRE-MELREG C (15)
PRE-MHR 3C (44)
PRE-NUSAFECS C (201)
PRE-RADPROT 5C (275)
PRE-RADWASTOM 2C (269)
PRE-RAWMAT 2C (836)
PRE-STD 1 (412)
PRE-TEXTILE 2C (33)
REG-STRIDE (312)

Rodzaj treści

Projekt (119597)
Wynik w skrócie (114485)
Streszczenie raportu (50381)

Kraj

Afganistan (4)
Albania (153)
Algieria (155)
Andora (1)
Angola (9)
Anguilla (3)
Arabia Saudyjska (8)
Argentyna (505)
Armenia (250)
Aruba (1)
Australia (542)
Austria (13933)
Azerbejdżan (105)
Bahrajn (2)
Bangladesz (43)
Barbados (4)
Belgia (25308)
Benin (44)
Bhutan (3)
Białoruś (517)
Boliwia (74)
Botswana (36)
Bośnia i Hercegowina (176)
Brazylia (622)
Brunei (2)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (2)
Burkina Faso (122)
Burundi (15)
Bułgaria (2223)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (160)
Chile (279)
Chiny (992)
Chorwacja (1079)
Cypr (1547)
Czad (4)
Czarnogóra (68)
Dania (15185)
Demokratyczna Republika Konga (12)
Egipt (407)
Ekwador (63)
Erytrea (1)
Estonia (1893)
Etiopia (84)
Falklandy (1)
Fidżi (7)
Filipiny (91)
Finlandia (10805)
Francja (60199)
Gabon (33)
Gambia (19)
Ghana (109)
Gibraltar (6)
Grecja (18310)
Grenada (1)
Grenlandia (17)
Gruzja (315)
Gujana (5)
Gujana Francuska (1)
Gwadelupa (1)
Gwatemala (33)
Gwinea (17)
Gwinea Bissau (12)
Gwinea Równikowa (2)
Haiti (2)
Hiszpania (43764)
Honduras (17)
Hongkong (36)
Indie (493)
Indonezja (119)
Irak (6)
Iran (16)
Irlandia (10598)
Islandia (1196)
Izrael (7415)
Jamajka (17)
Japonia (280)
Jemen (3)
Jersey (1)
Jordania (220)
Kajmany (1)
Kambodża (25)
Kamerun (116)
Kanada (595)
Katar (4)
Kazachstan (240)
Kenia (252)
Kirgistan (64)
Kolumbia (167)
Kongo (10)
Korea Południowa (140)
Kosowo (13)
Kostaryka (90)
Kuba (44)
Kuwejt (2)
Laos (16)
Lesotho (9)
Liban (141)
Liberia (2)
Libia (11)
Liechtenstein (62)
Litwa (1365)
Luksemburg (1356)
Madagaskar (21)
Makau (2)
Malawi (40)
Malediwy (3)
Malezja (117)
Mali (86)
Malta (567)
Maroko (448)
Martynika (1)
Mauretania (12)
Mauritius (11)
Małe Oddalone Wyspy Stanów Zjednoczonych (3)
Meksyk (381)
Mjanma/Birma (4)
Monako (22)
Mongolia (4)
Montserrat (1)
Mozambik (65)
Mołdawia (231)
Namibia (37)
Nepal (22)
Niderlandy (35581)
Niemcy (68989)
Niger (60)
Nigeria (83)
Nikaragua (36)
Norwegia (9100)
Nowa Kaledonia (20)
Nowa Zelandia (122)
Oman (3)
Pakistan (40)
Palestyna (106)
Panama (11)
Papua-Nowa Gwinea (10)
Paragwaj (21)
Peru (118)
Polinezja Francuska (7)
Polska (7726)
Portugalia (11463)
Republika Czeska (4815)
Republika Dominikańska (9)
Republika Południowej Afryki (554)
Republika Zielonego Przylądka (22)
Republika Środkowoafrykańska (2)
Reunion (6)
Rosja (4022)
Rumunia (3051)
Rwanda (19)
Saint Lucia (1)
Salwador (17)
Samoa (2)
San Marino (3)
Senegal (171)
Serbia (732)
Seszele (7)
Sierra Leone (9)
Singapur (80)
Somalia (3)
Sri Lanka (36)
Stany Zjednoczone (1837)
Stolica Apostolska (1)
Suazi (10)
Sudan (24)
Surinam (5)
Syria (66)
Szwajcaria (14561)
Szwecja (18078)
Słowacja (1825)
Słowenia (2935)
Tadżykistan (27)
Tajlandia (220)
Tajwan (87)
Tanzania (144)
Togo (17)
Tonga (2)
Trynidad i Tobago (11)
Tunezja (414)
Turcja (3473)
Turkmenistan (28)
Uganda (137)
Ukraina (1369)
Urugwaj (129)
Uzbekistan (161)
Vanuatu (2)
Wenezuela (75)
Wietnam (126)
Wybrzeże Kości Słoniowej (45)
Wyspa Norfolk (1)
Wyspy Marshalla (1)
Wyspy Owcze (48)
Wyspy Salomona (1)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (3)
Węgry (5380)
Włochy (47454)
Zambia (56)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (8)
Zjednoczone Królestwo (73631)
Łotwa (1114)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 284463
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Recuperación sensorial en personas con amputaciones: el fin de los miembros fantasma
Las personas con una amputación no notan las pendientes ni los agujeros, por lo que corren continuamente el riesgo de caerse; además, sienten dolor por el miembro fantasma. El motivo: las prótesis actuales para las amputaciones de las extremidades inferiores no tienen en cuent...
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 229055
Last updated on: 2018-05-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des sensations restaurées pour les amputés - la fin des membres fantômes
Les amputés ne ressentent plus les pentes ou les creux, et courent en permanence le risque de tomber et de ressentir des douleurs dans leurs membres fantômes. La raison: les prothèses actuelles qui remplacent les membres inférieurs amputés ne transmettent aucun retour sensoriel.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 229055
Last updated on: 2018-05-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Garantizar que el patrimonio cultural europeo pueda capear el cambio climático y los peligros naturales
Los investigadores del proyecto financiado con fondos europeos STORM están creando tecnologías y procesos nuevos para proteger y conservar mejor el patrimonio cultural de Europa frente a las amenazas del cambio climático y los peligros naturales.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 230162
Last updated on: 2018-05-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Włókna węglowe uzyskane dzięki „zielonym” prekursorom i zoptymalizowanym procesom
Inteligentne materiały wykorzystują komponenty kompozytowe, aby uzyskać pożądany zakres właściwości, jednak pod pewnymi względami obecne procesy produkcyjne nie zmieniły się od końca lat sześćdziesiątych. Celem projektu FIBRALSPEC było ich unowocześnienie, z uwzględnieniem kwe...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 229060
Last updated on: 2018-05-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La valeur écosystémique des technologies novatrices dans le domaine de l’eau reconnue à sa juste valeur
L’Europe doit surmonter les problèmes liés à la qualité et à la rareté de l’eau en améliorant l’efficacité de ses ressources et en renforçant la protection de la nature. Une initiative financée par l’UE a élaboré un cadre qui évalue l’impact des solutions techniques ou de gest...
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 231194
Last updated on: 2018-06-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Neue Sitzkonstruktion in Flugzeugen schützt die Gesundheit der Passagiere
Um Flüge für Passagiere komfortabler zu machen, wurde nach neuestem technischen Stand ein Design für Flugzeugsitze entwickelt, das gesundheitliche Risiken ausräumt und gleichzeitig umweltfreundlicher ist.
Programme: H2020-EU.3.4.5.4.
Record Number: 231192
Last updated on: 2018-06-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Se demuestra el valor de los ecosistemas para las tecnologías innovadoras del agua
Europa necesita superar sus retos relativos a la calidad del agua y la escasez hídrica a través de una mejora de la eficiencia en el consumo de recursos y la protección de la naturaleza. Una iniciativa financiada con fondos europeos ha desarrollado un marco que evalúa el impac...
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 231194
Last updated on: 2018-06-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Lavoratori robotici collaborativi volanti
Con l’innovativa squadra robotica volante sviluppata dal progetto AEROWORKS, finanziato dall’UE, gli utenti possono ispezionare in modo sicuro le infrastrutture ed effettuare lavori di manutenzione utilizzando droni autonomi.
Programme: H2020-EU.2.1.1.5.
Record Number: 231210
Last updated on: 2018-06-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des outils de gestion des risques d’érosion mis au point pour les terrains volcaniques affectés par les incendies
Les sols des régions volcaniques sont très fertiles et exposés à un risque d’érosion suite à des perturbations environnementales, comme les incendies de friches. Mieux comprendre le comportement du sol a permis d’améliorer l’évaluation des risques d’érosion et de mettre au poi...
Programme: H2020-EU.1.3.2.
Record Number: 229061
Last updated on: 2018-05-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
L’Europe se tourne vers la production de céréales mineures
Les céréales présentent énormément de différences au niveau de leur concentration et composition en éléments nutritionnels et antioxydants. Par conséquent, l’amélioration de la production de variétés de céréales à des fins de diversification nutritionnelle suscite un intérêt c...
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 229076
Last updated on: 2018-05-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-08-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę