Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (48)
Aspekty ekonomiczne (56)
Badania Naukowe (2230)
Bezpieczenstwo (74)
Bezpieczeństwo (56)
Biotechnologia (276)
Biotechnologia medyczna (56)
Biotechnologia przemysłowa (74)
Budownictwo (77)
Elektronika i mikroelektronika (41)
Etyka badań (40)
Informacje i media (25)
Inne technologie (32)
Inne zagadnienia dotyczace energii (76)
Innowacja i transfer technologii (232)
Koordynacja i wspólpraca (188)
Linie polityczne (16)
Medycyna i zdrowie (230)
Nanotechnologie i nanonauki (1971)
Nauki biologiczne (40)
Nauki społeczne i humanistyczne (83)
Ochrona srodowiska (231)
Odnawialne zródla energii (64)
Oszczednosc energii (123)
Paliwa kopalne (16)
Produkcja przemyslowa (1054)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (16)
Robotyka (16)
Rolnictwo (16)
Rozwój regionalny (24)
Technologia materialowa (919)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (16)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (16)
Technologie sieciowe (161)
Transport (40)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (40)

Rodzaj treści

Projekt (810)
Wynik w skrócie (4196)
Streszczenie raportu (910)

Kraj

Albania (1)
Argentyna (7)
Armenia (3)
Australia (9)
Austria (292)
Belgia (537)
Białoruś (4)
Brazylia (9)
Bułgaria (19)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (3)
Chile (3)
Chiny (8)
Chorwacja (9)
Cypr (13)
Dania (290)
Egipt (1)
Estonia (14)
Finlandia (368)
Francja (795)
Ghana (1)
Grecja (327)
Grenlandia (1)
Gruzja (3)
Hiszpania (1303)
Honduras (1)
Indie (7)
Irlandia (250)
Islandia (7)
Izrael (149)
Japonia (6)
Jordania (1)
Kamerun (1)
Kanada (10)
Kazachstan (1)
Kolumbia (3)
Korea Południowa (4)
Liechtenstein (11)
Litwa (31)
Luksemburg (23)
Malezja (5)
Malta (5)
Maroko (2)
Meksyk (15)
Niderlandy (618)
Niemcy (1601)
Niger (6)
Norwegia (182)
Polska (205)
Portugalia (173)
Republika Czeska (126)
Republika Południowej Afryki (3)
Rosja (32)
Rumunia (80)
Serbia (14)
Singapur (1)
Stany Zjednoczone (22)
Syria (1)
Szwajcaria (420)
Szwecja (427)
Słowacja (42)
Słowenia (90)
Tajlandia (2)
Tajwan (5)
Tunezja (3)
Turcja (55)
Ukraina (12)
Urugwaj (2)
Wietnam (2)
Węgry (99)
Włochy (1142)
Zjednoczone Królestwo (1056)
Łotwa (20)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 5916
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Un impianto biomassa-liquido per produrre carburante sintetico sostenibile
Un progetto finanziato dall’UE ha sviluppato nanocatalizzatori innovativi per creare un processo integrato modulare e altamente efficiente per la produzione di carburanti da fonti energetiche rinnovabili.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 225012
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Instalacja produkująca ciekłe paliwo syntetyczne z biomasy
W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano innowacyjne nanokatalizatory w celu stworzenia zintegrowanego, modułowego i wysoce wydajnego procesu produkcji paliw z odnawialnych źródeł energii.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 225012
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
A biomass-to-liquid plant to produce sustainable synthetic fuel
An EU-funded project developed innovative nanocatalysts to create an integrated modular and highly efficient process for producing fuels from renewable energy sources.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 225012
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une usine de liquéfaction de la biomasse pour la production de combustibles synthétiques durables
Un projet financé par l’UE a développé des nanocatalyseurs innovants pour créer un processus modulaire intégré et hautement efficace de production de combustibles à partir de sources d’énergie renouvelables.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 225012
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Eine Biomass-to-Liquid-Anlage zur Herstellung von nachhaltigem synthetischem Kraftstoff
Ein EU-finanziertes Projekt entwickelte innovative Nanokatalysatoren, um ein integriertes modulares und hocheffizientes Verfahren zur Herstellung von Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen zu schaffen.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 225012
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una planta de conversión de biomasa para la producción de combustible líquido sintético sostenible
Un proyecto financiado con fondos europeos diseñó unos novedosos nanocatalizadores a fin de desarrollar un proceso modular e integrado de gran eficacia para la producción de combustibles a partir de fuentes de energía renovables.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 225012
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Catalytic Partial Oxidation of Bio Gas and Reforming of Pyrolysis Oil (Bio Oil) for an Autothermal Synthesis Gas Production and Conversion into Fuels
ID: 604296
Data rozpoczęcia: 2013-12-01, Data zakończenia: 2017-11-30
BIO-GO-For-Production is a Large Scale Collaborative Research Project that aims to achieve a step change in the application of nanocatalysis to sustainable energy production through an integrated, coherent and holistic approach utilizing novel heterogeneous nanoparticulate ca...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 110962
Last updated on: 2017-12-07
Europas Bioökonomie wächst mit den Wäldern
Wälder und all das, was in ihnen wächst, können einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft und einer wissensbasierten Ökonomie leisten. Dabei entstehen neue hochwertige Konsumgüter. In einem EU-Projekt wurde untersucht, wie Wälder nachhaltiger bewirtschaftet und eff...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 223807
Last updated on: 2018-04-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Los bosques ayudan a hacer crecer la bioeconomía europea
Los bosques y sus productos pueden realizar una contribución significativa al futuro sostenible y la economía basada en el conocimiento gracias a la creación de nuevos productos de valor añadido. Un proyecto de la UE ha explorado nuevas formas de gestionar los bosques de maner...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 223807
Last updated on: 2018-04-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Lasy pomagają w rozwoju biogospodarki europejskiej
Lasy i surowce, jakie wytwarzają, mogą w znaczący sposób przyczynić się do stworzenia zrównoważonej przyszłości i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez produkty o nowej wartości dodanej. W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbadano nowe sposoby bardziej zrównow...
Programme: FP7-NMP
Record Number: 223807
Last updated on: 2018-04-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-04-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę