Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Program

Język

Deutsch (83)
English (83)
Español (83)
Français (83)
Italiano (83)
Polski (83)

Kraj

Austria (6)
Belgia (24)
Finlandia (12)
Francja (30)
Grecja (6)
Hiszpania (24)
Irlandia (6)
Niderlandy (60)
Niemcy (96)
Norwegia (18)
Szwecja (18)
Węgry (6)
Włochy (60)
Zjednoczone Królestwo (36)

Advanced search

Wyszukiwanie projektów i wyników

Results 1 - 10 of 498
Order by: Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Das menschliche Mikrobiom: das Immunsystem auf Pilzinfektionen vorbereiten
Es ist mittlerweile bewiesen, dass sich das menschliche Mikrobiom auf den Gesundheits- und Krankheitszustand des Wirts auswirkt. Ein europäisches Projekt demonstrierte, dass die Wirt-Mikrobiom-Wechselwirkung ebenfalls die Immuntoleranz gegenüber Pilzen prägt.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 203851
Last updated on: 2017-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Microbioma humano: educar al sistema inmunitario para luchar contra las infecciones por hongos.
Es bien sabido que el microbioma humano interviene en el estado de salud del huésped. El equipo de un proyecto europeo ha demostrado que la interacción huésped-microbioma afecta a la tolerancia del sistema inmunitario frente a los hongos.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 203851
Last updated on: 2017-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Le microbiome humain: éduquer le système immunitaire pour faire face aux infections fongiques
Il est maintenant bien établi que le microbiome humain influence l'état de santé de son hôte. Un projet européen a démontré que l'interaction hôte-microbiome façonne également la tolérance immunitaire aux champignons.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 203851
Last updated on: 2017-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Mikrobiom człowieka: uskutecznianie reakcji układu odpornościowego na zakażenia grzybicze
Od dawna wiadomo, że flora fizjologiczna człowieka wpływa na jego zdrowie i podatność na choroby. W ramach jednego z europejskich projektów dowiedziono, że interakcje pomiędzy gospodarzem a jego mikrobiomem kształtują także tolerancję immunologiczną na grzyby.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 203851
Last updated on: 2017-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Human microbiome: educating the immune system against fungal infections
It is now well established that the human microbiome influences host health and disease. A European project has demonstrated that the host-microbiome interaction also shapes immune tolerance to fungi.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 203851
Last updated on: 2017-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Microbioma umano: educare il sistema immunitario a combattere le infezioni fungine
Risulta adesso ben accertato che il microbioma umano ha un’influenza su salute e malattie dell’ospite. Un progetto europeo ha dimostrato che l’interazione ospite-microbioma influenza anche la tolleranza immunologica ai funghi.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 203851
Last updated on: 2017-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Translationale Forschungen zu Geschlechtsentwicklung und Geschlechtszuordnung
Ein europäisches Konsortium untersuchte mit hochmodernen biochemischen Methoden und molekularer Genomanalyse Störungen der Geschlechtsentwicklung (disorders of sex development, DSD). Dies soll die Diagnose von DSD verbessern und dringende medizinische und sozialpolitische Fra...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 85782
Last updated on: 2017-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Translacyjne podejście do rozwoju płci i przypisywania płci
Europejskie konsorcjum wykorzystało zaawansowaną technologię genomiki biochemicznej i molekularnej w celu zbadania zaburzeń rozwoju płciowego (DSD). Może to przyczynić się do poprawy diagnostyki DSD i zajęcia się kwestiami medycznymi i społecznymi, takimi jak wybór terapii i k...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 85782
Last updated on: 2017-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un método traslacional para estudiar el desarrollo sexual y la asignación de género
Un consorcio europeo empleó técnicas avanzadas de bioquímica y genética molecular para estudiar trastornos del desarrollo sexual (TDS). Se espera que sus resultados mejoren el diagnóstico de los TDS y ayuden a abordar cuestiones médicas y sociales urgentes como la elección de ...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 85782
Last updated on: 2017-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une approche translationnelle du développement sexuel et de la répartition des genres
Un consortium européen a appliqué les technologies biochimiques et moléculaires les plus modernes pour ses recherches sur les troubles du développement sexuel (TDS). Ces travaux devraient améliorer le diagnostic des TDS et permettre d'aborder des problèmes médicaux et sociaux ...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 85782
Last updated on: 2017-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-05-27
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę