Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Arbetsprogram 1999: "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande (1998-2002)"

Funded under: FP5-INNOVATION-SME
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top