Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Arbetsprogrammet för 2002: Informationssamhällets teknik. Ett program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under femte ramprogrammet
FP5

Arbetsprogrammet för 2002: Informationssamhällets teknik. Ett program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under femte ramprogrammet

Funded under: FP5-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top