Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mod et program til fremme af Europas sikkerhed ved forskning og teknologi, Kommissionens meddelelse om gennemførelse af en forberedende foranstaltning [...] KOM(2004) 72 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top