Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Podnet na návrhy na nepriame RTD akcie podla osobitného programu pre výskum, technický vývoj a uká�ky [...] "Udr�atelné energetické systémy", Identifikátor výzvy: FP6-2004-Energy-3
FP6

Podnet na návrhy na nepriame RTD akcie podla osobitného programu pre výskum, technický vývoj a uká�ky [...] "Udr�atelné energetické systémy", Identifikátor výzvy: FP6-2004-Energy-3

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top