Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Lausunto nro 1/2006 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman [...]
FP7

Lausunto nro 1/2006 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman [...]

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top