Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ändrat förslag [...] om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet [...] om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) [...] (2007-2011) KOM(2006) 364 slutlig
FP7

Ändrat förslag [...] om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet [...] om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) [...] (2007-2011) KOM(2006) 364 slutlig

Funded under: FP7, FP7-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top