Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja [...] Euroopan digitaalisen tulevaisuuden valmistelut i2010-ohjelman puoliväliarviointi, KOM(2008) 199 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top