Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och [...] Europas digitala framtid förbereds Halvtidsöversyn av i2010, KOM(2008) 199 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top