Skip to main content

Innovation for Digital Fabrication

Article Category

Article available in the folowing languages:

Plan rewolucji w dziedzinie wytwarzania

Świat staje coraz bardziej cyfrowy i coraz gęściej połączony, a przechodzenie z technologii analogowych na cyfrowe może mieć doniosły wpływ na materiały i technologie produkcji. Zespół jednego z projektów finansowanych ze środków UE zidentyfikował najbardziej obiecujące cyfrowe technologie produkcji i wskazał kierunek transformacji przemysłu europejskiego.

Gospodarka cyfrowa

Produkcja cyfrowa może otworzyć drogę do innowacji omijających istniejącą infrastrukturę produkcji masowej. Narzędzia sterowane komputerowo mogą przekształcać cyfrowe projekty bezpośrednio w fizyczne produkty. Naukowcy przewidują, że już wkrótce konsumenci będą mogli zamawiać i lokalnie wytwarzać własne artykuły z samodzielnie wybranych materiałów. Dzięki temu nie będą już ograniczeni do dostępnego w sklepach asortymentu produktów wytwarzanych masowo. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Innovation for digital fabrication" (DIGINOVA) było skatalizowanie tego przejścia do domeny cyfrowej. Materiałoznawcy i przedsiębiorcy przemysłowi zajęli się zestawieniem najbardziej obiecujących zastosowań, kluczowych wyzwań technologicznych i nowych okazji biznesowych. Wyniki ich prac zebrano w pierwszym w historii planie rozwoju produkcji cyfrowej, zawierającym wytyczne dotyczące innowacji w technologiach produkcji cyfrowej. Partnerzy projektu DIGINOVA wnieśli do planu swoje doświadczenie w technologiach produkcji cyfrowej, procesach i pracy z szerokim zakresem materiałów. W szczególności technologia druku przestrzennego umożliwiła już pełne dostosowanie do potrzeb klienta w różnorodnych zastosowaniach, co stanowi całkowitą odmianę w porównaniu do produkcji masowej. Możliwości te sprawdzono już w branży drukarskiej i innych obszarach, w tym w druku tkanin, dekorowaniu płytek ceramicznych oraz produkcji czujników i organicznych diod LED. Z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa europejskie mają dobrą pozycję między innymi w drukowaniu z metali i innych materiałów funkcjonalnych. Utrzymanie tej pozycji wymaga jednak nieprzerwanych innowacji, szczególnie w obszarach o szczególnie intensywnej konkurencji. Oczekuje się, że plan rozwoju DIGINOVA będzie stanowić praktyczne ramy innowacji w dziedzinie produkcji cyfrowej, wyprowadzając przemysł europejski z analogowych technologii XX wieku w cyfrową przyszłość XXI wieku. Projekt DIGINOVA dostarczył jasnych wytycznych, wskazując zarówno najbardziej obiecujące kierunki przyszłego rozwoju, jak i kluczowe bariery, które mogą utrudniać postępy w produkcji cyfrowej.

Słowa kluczowe

Wytwarzanie materiałów, produkcja cyfrowa, innowacja, druk przestrzenny, drukowane tkaniny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania