Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

HBB-NEXT: ewolucja w telewizji nie pozostawia nikogo w tyle

Europejscy nadawcy i przedsiębiorstwa technologiczne połączyli swoje siły z zamiarem wyznaczenia trendu przyszłych usług TV. Dzięki uzyskanemu w ramach projektu HBB-NEXT dofinansowaniu ze środków UE byli w stanie posunąć naprzód integrację technologii telewizyjnych i internetowych.
HBB-NEXT: ewolucja w telewizji nie pozostawia nikogo w tyle
Nadawcy telewizyjni zdają sobie sprawę, że mogą naprawdę skorzystać na Internecie – jego szybkości, szerokim paśmie i zasięgu geograficznym. Zaczynają świadczyć swoje usługi nie tylko za pośrednictwem odbiorników TV, ale równolegle na komputerach stacjonarnych, tabletach i smartfonach – jednak taka integracja ma często swoje ograniczenia.

Dzięki technologii znanej jako telewizja hybrydowa (HbbTV), nadawcy mogą zaoferować dodatkowe usługi internetowe bezpośrednio przez odbiornik telewizyjny. Zapotrzebowanie na integrację transmisji telewizyjnej i szerokopasmowego Internetu dynamicznie rośnie i na dziś dzień jedynym otwartym standardem jest HbbTV. To skłoniło Komisję Europejską do dofinansowania projektu HBB-NEXT , który ma rozwinąć kolejną generację tej technologii. Partnerzy projektu wypracowali wiele nowatorskich rozwiązań, od synchronizacji wideo na wielu urządzeniach konsumenckich za pośrednictwem chmury, przez sterowanie telewizorem z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania twarzy i gestów, po innowacyjne rozwiązania w zakresie dostępności.

SYNCHRONIZACJA WIDEO NA INTELIGENTNYCH URZĄDZENIACH

Standard HbbTV przyniósł bogactwo nowych usług, które oferowane są obecnie na rozmaitych urządzeniach. Można do nich zaliczyć dodatkowe treści (od wiadomości o wynikach wyborów po relacje z wydarzeń sportowych), telezakupy, linki do stron internetowych reklamodawców, wideo na życzenie czy kursy edukacyjne.

„Kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do projektu HBB-NEXT, standard HbbTV 1.0 właśnie wszedł na rynek” – wyjaśniła koordynatorka Bettina Heidkamp z RBB , niemieckiego nadawcy publicznego, który jest częścią ARD .

„Wskazaliśmy na kilka elementów, jakich brakuje użytkownikom. Wraz z naszymi partnerami zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy rozwiązania, aby temu zaradzić. Pośród nich jest personalizacja treści i ich rekomendowanie, zwłaszcza w środowisku wielu użytkowników, synchronizacja treści szerokopasmowych z transmisją telewizyjną na jednym lub wielu ekranach”.

W toku prac nad HBB-NEXT opracowano nowatorskie oprogramowanie pośredniczące, które korzysta z chmury, kiedy urządzenie konsumenckie nie posiada funkcji np. synchronizacji wideo. To niemałe osiągnięcie, gdyż opóźnienie nawet o 40 milisekund między urządzeniami jest zauważalne przez użytkowników. „Dzięki HBB-NEXT powstały cztery elementy obsługiwane w nowym standardzie HbbTV 2.0, który miejmy nadzieję wejdzie na rynek jeszcze w tym roku” – stwierdza koordynator techniczny HBB-NEXT, Michael Probst z IRT , niemieckiego instytutu technologii nadawczej.

HbbTV umożliwia nadawcom dodawanie informacji do swojego sygnału, pozwala na instalowanie w odbiorniku TV aplikacji pobierających z Internetu powiązane treści i ich wyświetlanie na ekranie telewizora. W ramach HBB-NEXT stworzono cały szereg nowatorskich aplikacji na potrzeby edytorów, między innymi głosowanie na bieżąco (po raz pierwszy na antenie TV w popularnym programie naukowym w Niemczech). Kolejne, przynoszące korzyści użytkownikom, pozwalają na personalizację napisów, języka migowego dla osób niedosłyszących, transmisji audio przez smartfona dla osób niewidomych lub niedowidzących i obsługi języków mniejszościowych – a wszystko to za pośrednictwem Internetu.

TELEWIZJA ROZPOZNAJE WIDZA

Partnerzy projektu opracowali także aplikację, która rekomenduje programy poszczególnym widzom i ich grupom, z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy, głosu i gestów. Kiedy widz, którego profil już został wprowadzony do odbiornika TV, wejdzie do pokoju i powie „Cześć”, telewizor rozpozna go i odpowie przedstawiając sugestie programów, które mogą go zainteresować. Do niego może dołączyć druga osoba i wówczas otrzymają rekomendacje grupowe.

„Rozpoznawanie twarzy i gestów osiągnięte w tym projekcie wykracza poza dotychczasowe możliwości” – z entuzjazmem podkreśla Bettina Heidkamp. „To naprawdę innowacja, która sprawi wiele radości. To jak sądzę przyszłość!”.

„Jeżeli chodzi o aplikacje telewizyjne, tworzymy właśnie skrzynkę narzędziową HbbTV opartą na HBB-NEXT, aby już niedługo edytorzy mogli je codziennie przygotowywać i umożliwić każdemu personalizację oraz wzbogacanie oglądanych przez siebie programów telewizyjnych” – dodaje.

W projekt HBB-NEXT zaangażowali się przedstawiciele rozmaitych sektorów, którzy odczuli ekonomiczny wpływ nadejścia telewizji hybrydowej, od nadawców i projektantów aplikacji (z których wielu to MŚP), po producentów odbiorników telewizyjnych i elektroniki użytkowej oraz przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Nad projektem HBB-NEXT, który był realizowany od października 2011 r. do marca 2014 r., pracowało 9 partnerów z 5 krajów. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane na kwotę 2,98 mln EUR z budżetu 7PR.


Link do projektu w serwisie CORDIS
Link do strony internetowej projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę