Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GWESCB — Wynik w skrócie

Project ID: 259219
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Wpływ globalnego ocieplenia na ekosystemy strumieni

Członkowie finansowanej przez UE inicjatywy zbadali wpływ zmian klimatycznych na strumienie, oraz możliwy wpływ tych zmian na globalne środowisko.
Wpływ globalnego ocieplenia na ekosystemy strumieni
Globalne ocieplenie zmieniło i nadal będzie zmieniać sposób, w jaki temperatura wody zmienia się z czasem w ekosystemach strumieni. Zmiany te obejmują wzrost częstotliwości i wartości fal ciepła oraz temperatur nocnych.

Inicjowanych jest coraz więcej badań mających na celu ustalenie skutków wzrostu średniej temperatury na ekologię obszarów podmokłych, lasów, strumieni i innych ekosystemów. Badania dotyczące skutków zmian temperatur dziennych prowadzone są jednak w ograniczonym zakresie, mimo że zmiany te mogą mieć istotny wpływ na cykl węglowy w strumieniach.

Zespół projektu "Global warming effects on the stream carbon balance" (GWESCB) podjął się zbadania wpływu globalnego ocieplenia na metabolizm węgla w ekosystemach strumieni. Intencją zespołu było lepsze zrozumienie wpływu temperatury na obieg węgla.

Przeprowadzono eksperyment, mający na celu określenie wpływu wyższych temperatur nocnych na bilans metaboliczny węgla w badanym strumieniu. Wyniki wskazują, że wyższe temperatury nocne zwiększyły oddychanie organizmów, co doprowadziło do zwiększenia uwalniania dwutlenku węgla z ekosystemu.

Prace prowadzone przez zespół GWESCB wykazały potrzebę brania pod uwagę zmian dziennych temperatur podczas przewidywania wpływu globalnego ocieplenia na metabolizm węgla w strumieniach. Pomoże to naukowcom zrozumieć, w jaki sposób bilans dwutlenku węgla w strumieniach wpływać będzie na globalny bilans dwutlenku węgla, ponieważ strumienie wpływają do rzek, a następnie do ekosystemów morskich.

Dzięki temu zespół GWESCB pogłębił wiedzę dotyczącą wpływu globalnego ocieplenia na cykl węglowy oraz na ekosystem w skali światowej. Te informacje mogą z kolei zostać wykorzystane do trafniejszego prognozowania skutków zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Globalne ocieplenie, strumień, ekosystem, temperatura, bilans dwutlenku węgla, oddychanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę