Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRANSUS — Wynik w skrócie

Project ID: 262312
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niderlandy

Kontenerowy transport świń

Naukowcy stworzyli prototypowy system oparty na kontenerach, służący do przewozu świń z gospodarstwa do rzeźni. Nowy system ma być czystszy, szybszy i mniej stresujący dla świń w porównaniu do tradycyjnych metod transportu.
Kontenerowy transport świń
Niedawne zmiany przepisów oznaczają, że dobrostan zwierząt w łańcuchu produkcji żywności jest obecnie najwyższym priorytetem. W praktyce oznacza to zmniejszenie stresu u świń, a także oszczędności związane z mniejszymi stratami wynikłymi podczas transportu.

Zespół finansowanego przez UE projektu "A novel transport system for slaughter pigs" (TRANSUS) został powołany w celu opracowania i przetestowania standardowego kontenera służącego do transportu świń do rzeźni. Zadaniem takiego systemu kontenerowego byłoby zapewnienie większej higieny, zmniejszenie poziomu stresu i podniesienie ogólnej wydajności transportu świń.

W wyniku wstępnego przeglądu literatury zdefiniowano oczekiwania wobec takiego systemu, zarówno z technicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia optymalizacji dobrostanu zwierząt. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystano do ustalenia specyfikacji systemu kontenerowego.

Na podstawie tych specyfikacji badacze sporządzili techniczny projekt kontenera i zbudowali szereg prototypów. Równolegle z testowaniem prototypów wykorzystano metody modelowania komputerowego do symulacji mechanicznego zachowania się kontenera podczas transportu.

Testy prototypu kontenera przeprowadzone w rzeczywistych warunkach wykazały wykonalność projektu. Badacze stwierdzili mniejszą liczbę urazów u świń, większą higienę i skrócenie ogólnego czasu trwania procesu. Transportowane świnie przeżywały jednak nie mniejszy stres niż podczas transportu metodami konwencjonalnymi.

Analiza rynku wykazała, że system TRANSUS jest ekonomiczne rentowny w przypadku stosowania całego systemu (od gospodarstwa do rzeźni). Przyszłe prace koncentrować się będą na przełożeniu działającego systemu z fazy prototypu do produktu komercyjnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Świnie, transport, kontener, rzeźnia, stres, dobrostan zwierząt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę