Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Musurus — Wynik w skrócie

Project ID: 275325
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Przybliżenie sylwetki greckiego uczonego, Markusa Musurusa

Obiektem badań zespołu projektu MUSURUS było życie i dokonania XVI-wiecznego humanisty, Markusa Musurusa. Prace w tej dziedzinie rozpoczęto w ramach projektu Europa Humanistica, którego celem jest stworzenie na podstawie regionu i osoby rekonstrukcji bibliograficznej przekazywania antycznej i średniowiecznej literatury we wczesnej erze nowożytnej.
Przybliżenie sylwetki greckiego uczonego, Markusa Musurusa
Zespół finansowanego przez UE projektu "Learning Greek in the Renaissance: Marcus Musurus, philologist, editor of Greek texts and teacher" (MUSURUS) badał rolę odegraną przez tę historyczną postać w szerzeniu greki na zachodzie. Badany okres obejmuje wiek XV i XVI, a przedmiotem badań jest działalność filologiczna, wydawnicza i dydaktyczna Musurusa.

W trzech głównych obszarach zrealizowano wyznaczone cele. Pierwszy z nich dotyczy sektora filologicznego oraz historycznego i umożliwia pogłębione badania tekstów Musurusa. Materiały badawcze posłużyły do rekonstrukcji obrazu działalności dydaktycznej tego greckiego uczonego i pomogły ocenić jego rolę w szerzeniu znajomości greki na terenie Włoch i całej Europy.

W dziedzinie paleografii prace zespołu uzupełniły wiedzę dotyczącą biblioteki Musurusa, wzbogacając ją o materiał kulturowy skopiowanych manuskryptów lub manuskryptów posiadanych przez samego Musurusa. Trzeci obszar — metodologia badań — obejmuje interdyscyplinarne badania zespołu MUSURUS, które rzucają nowe światło na znane, lecz niedoceniane materiały oraz na dokumentację, która jest zwykle nieciągła i fragmentaryczna.

Końcowym efektem prac zespołu było powstanie dwóch monografii: na temat Musurusa oraz na temat dzieł Teokryta w posiadaniu Markusa Musurusa. Wydział humanistyczny uczelni Institute de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) nadzorujący projekt Europa Humanistica zaakceptował te monografie jako pozycje o wartości naukowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Markus Musurus, Europa Humanistica, greka, renesans, filologia, pisma greckie, paleografia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę