Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SEX-DIMOR-REP-BEHAV — Wynik w skrócie

Project ID: 249148
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael

Porównywanie mózgu samic i samców

Zachowania zależne od płci, takie jak gody, kopulacja i pielęgnacja młodych, występują w całym świecie zwierzęcym. Naukowcy europejscy badają podłoże tych różnic w zachowaniu.
Porównywanie mózgu samic i samców
Jako że takie różnice obserwowane są również u zwierząt o prymitywnych strukturach społecznych, prawdopodobnie są one uwarunkowane genetycznie i zaprogramowane rozwojowo. Projekt SEX-DIMOR-REP-BEHAV ma na celu zbadanie roli obwodów nerwowych w mózgu i feromonów, substancji chemicznych wpływających na reakcje społeczne.

Naukowcy z projektu korzystają z nowego modelu myszy będącej krzyżówką dzikiej myszy z wyciszonymi genami i myszy laboratoryjnie modyfikowanej genetycznie. Wynikiem krzyżówki jest mysz dzika (model krzyżowany wstecznie), będąca nosicielem mutacji genów każdego z badanych feromonów.

Myszy dzikie krzyżowane wstecznie porównywano z odłowionymi myszami dzikimi hodowanymi wsobnie w laboratorium. Wyniki wykazały, że istnieje znacząca przewaga reakcji lękowych u samic oraz agresji wobec innych samic i ich młodych.

Następnie naukowcy z projektu SEX-DIMOR-REP-BEHAV skoncentrowali się na działaniu genu TrpC2, który pełni dowiedzioną rolę w zachowaniach społecznych wywołanych feromonami u myszy laboratoryjnych. Gen TrpC2 odpowiada za agresywne zachowania wobec młodych. Ponadto u krzyżowanych wstecznie myszy dzikich obserwowano utratę preferencji seksualnych i nasilenie typowych dla samców zachowań seksualnych.

Aby sprawdzić swoje obserwacje naukowcy stworzyli dla myszy półnaturalne wybiegi z systemem śledzenia. W tym środowisku myszy mogły swobodnie się krzyżować niezależnie od wieku, płci i genotypu. Można było z łatwością obserwować i weryfikować zainicjowane feromonami zachowania, takie jak pogoń, zachowania seksualne, agresja, poziom uspołecznienia, hierarchia społeczna i dyskryminacja.

Nowy model w postaci myszy dzikiej może zostać wykorzystany do badania innych cech, które zostały przeoczone wskutek hodowli wsobnej zwierząt laboratoryjnych. Nowo opracowane pomieszczenie z systemem śledzenia może znaleźć zastosowanie w badaniach reakcji seksualnych i społecznych u ssaków. Pozyskana wiedza może stanowić podstawę do badań nad podłożem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zachowanie zależne od płci, dzikie myszy krzyżowane wstecznie, feromon, TrpC2, półnaturalny wybieg, agresja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę